Ngày đăng 04/10/2023 | 12:00 AM

Yên Bái tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt

(BXD) Nhận định quản lý chất thải rắn sinh hoạt đã trở thành thách thức đối với định hướng phát triển xanh bền vững, Tỉnh ủy Yên Bái đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương phải thay đổi nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của đơn vị mình trong việc triển khai thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Ngày 25/4 vưa qua, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. 

Theo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án, sau 2 năm thực hiện Đề án, tỉnh Yên Bái đã đổi mới, hoàn thiện thực hiện cơ chế, chính sách, quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt; hoàn thiện một bước tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của các đơn vị thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt; quan tâm bố trí đủ ngân sách chi trả cho các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. 

Đến nay, Yên Bái đã chú trọng đầu tư các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nâng cấp, cải tạo các khu xử lý hiện tại. Theo đề án, trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh đầu tư 13 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có 7 lò từ nguồn ngân sách Nhà nước, 6 lò từ nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, do một số địa phương gặp khó khăn, vướng mắc trong việc huy động, mời gọi xã hội hóa. Chính vì vậy, đã điều chỉnh hình thức đầu tư đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Văn Yên và lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Trấn Yên từ hình thức xã hội hóa sang ngân sách nhà nước. 

Yên Bái cũng thực hiện đầu tư nâng cấp 15 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, đến nay có 2 bãi chôn lấp rác thải đóng, dừng tiếp nhận rác; 13 bãi rác còn lại chưa được đầu tư nâng cấp, cải tạo và hiện vẫn đang sử dụng. Công tác quản lý nhà nước về môi trường nói chung, đặc biệt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt việc đầu tư chưa tương xứng với yêu cầu. Theo thống kê đến thời điểm hiện tại tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt trên 88,8%, ở khu vực nông thôn đạt trên 33,7%. Do đó, nếu không thay đổi nhận thức, làm tốt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt thì đây chính là thách thức đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao những kết quả bước đầu trong việc thực hiện Đề án đã tạo bước chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, người dân, cộng đồng xã hội; nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt, góp phần tích cực, quan trọng vào công tác bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường sống, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Đồng chí Đỗ Dức Duy nhấn mạnh, quản lý chất thải rắn sinh hoạt là trách nhiệm chung các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn xã hội. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, tạo cơ sở pháp lý, kinh tế và kỹ thuật cho việc hoạch định các chương trình, dự án đầu tư nhằm tăng cường và nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đồng thời, khuyến khích, có cơ chế thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và đầu tư xây dựng các công trình, dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung với công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường nhằm giảm phát khí thải nhà kính, an toàn và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh, qua đó, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng môi trường sống và chỉ số hạnh phúc cho người dân.


Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu trong thời gian tới Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án, so sánh với mục tiêu đã đề ra, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2025 đảm bảo chi tiết các nhiệm vụ đến từng sở, ban, ngành, địa phương; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản, hướng dẫn có liên quan. 

Tỉnh ủy Yên Bái giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo đảm tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra; rà soát, điều chỉnh tiến độ thực hiện các phần việc đang chậm tiến độ để bảo đảm tổng tiến độ thực hiện Đề án; khẩn trương tham mưu để UBND tỉnh ban hành, sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, khung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn. Triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn các phường, xã của thành phố Yên Bái và các huyện Văn Yên, Yên Bình. 

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, tỉnh Yên Bái đang quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững tại địa phương

Trần Đình Hà

Tin có liên quan

Loading ...