Ngày đăng 27/12/2022 | 12:00 AM

Thông báo về việc tuyển chọn bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2023 lĩnh vực biến đổi khí hậu

(BXD) Ngày 27/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông báo 197/TB-BXD về việc tuyển chọn bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2023 lĩnh vực biến đổi khí hậu.
Thực hiện Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng banh hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng (Quy chế 881); Quyết định số 642/QĐ-BXD ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2023 và thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc điều chỉnh tên nhiêm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 về lĩnh vực biến đổi khí hậu theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Xây dựng thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn

1. Điều kiện tham gia và nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp:

- Điều kiện tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 tại Chương VI của Quy chế 881;

- Nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo các quy định theo các Điều tại Chương II và III của Quy chế 881.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Chương II của Quy chế 881.    

- Các biểu mẫu tương ứng theo Quy chế 881 đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

3. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp được niêm phong và gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Xây dựng (qua Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Bộ) – Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.                

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 15/01/2023. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 15/01/2023.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Bà Lưu Linh Hương - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng; Điện thoại cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 121; Di động: 0913560464.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: Tải về
Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...