Ngày đăng 06/06/2020 | 12:00 AM

Bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp B3-CC1 khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

(BXD) Bộ Xây dựng nhận được công văn số THT-20-183, ngày 20/5/2020 của Công ty TNHH phát triển THT về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp B3-CC1 khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, xây dựng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2515/BXD-KHCN ngày 27/5/2020 trả lời như sau:

Ngày 14/5/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 836/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH phát triển THT về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình Khu phức hợp B3-CC1 khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây bao gồm 01 buồng thang bộ tại trục (X5-X6; Y6-Y7) tháp văn phòng và 01 buồng thang bộ tại trục (X20-X21; Y3-Y4) tháp khách sạn. Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12-QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH phát triển THT thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 836/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng
Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...