NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Lĩnh vực:   Xem
STT Nhiệm vụ Năm
1 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia quy hoạch không gian mặt nước trong các khu đô thị mới, khu đô thị tái thiết 2022
2 Nghiên cứu, soát xét TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế 2022
3 Nghiên cứu xây hướng dẫn: Thiết kế quy hoạch khu thể dục, thể thao 2022
4 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch khu công nghệ cao - Tiêu chuẩn thiết kế 2022
5 Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn: thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu 2022
6 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất - yêu cầu thiết kế 2022
7 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị xử lý và gia công kính phẳng - Yêu cầu an toàn - Phần 4: Bàn nghiêng 2022
8 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị xử lý và gia công kính phẳng - Yêu cầu an toàn - Phần 3: Máy cắt 2022
9 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị xử lý và gia công kính phẳng - Yêu cầu an toàn - Phần 2: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên ngoài nhà máy 2022
10 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị xử lý và gia công kính phẳng - Yêu cầu an toàn - Phần 1: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên trong nhà máy 2022
11 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị thi công xây dựng – Máy xoa và hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng – Phần 2: Yêu cầu an toàn và kiểm tra 2022
12 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị thi công xây dựng – Máy xoa và hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng – Phần 1: Điều khoản và thông số kỹ thuật" 2022
13 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị xây dựng - Máy nghiền di động - Phần 2: Yêu cầu an toàn và kiểm tra 2022
14 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị xây dựng - Máy nghiền di động - Phần 1: Thuật ngữ và thông số kỹ thuật. 2022
15 Sơn và lớp phủ - Phương pháp xác định khả năng kháng nấm mốc bằng thử nghiệm gia tốc 4 tuần trên đĩa thạch. 2022
16 Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng thạch cao phospho gia cố làm lớp móng cho đường giao thông và làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng” 2022
17 Nghiên cứu Soát xét TCVN 9188:2012 “Amiăng crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng” 2022
18 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Sơn silicat – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 2022
19 Nghiên cứu Soát xét TCVN 8654:2011 Thạch cao và sản phẩm thạch cao - Phương pháp xác định hàm lượng nước liên kết và hàm lượng sunfua trioxit tổng số 2022
20 Nghiên cứu xây dựng TCVN: Vật liệu cách nhiệt - Phương pháp xác định nhiệt độ sử dụng tối đa 2022
21 Nghiên cứu xây dựng TCVN: Vật liệu cách nhiệt - Phương pháp xác định độ co nở kích thước tại nhiệt độ làm việc tối đa 2022
22 Nghiên cứu xây dựng TCVN: Vật liệu cách nhiệt - Phương pháp xác định chiều dày và khối lượng thể tích của vật liệu cách nhiệt dạng cuộn 2022
23 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Bông khoáng cách nhiệt dạng cuộn - Yêu cầu kỹ thuật 2022
24 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Bông khoáng cách nhiệt dạng ống - Yêu cầu kỹ thuật 2022
25 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Kính xây dựng - Chất trám kết cấu và/hoặc chất trám chống tia UV (sử dụng cho hệ kính dùng keo kết cấu và/hoặc lớp gắn kín kính hộp cách nhiệt) 2022