Ngày đăng 05/06/2020 | 12:00 AM

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tháp A dự án Sunbay Park Hotel & Resort

(BXD) Bộ Xây dựng nhận được công văn số 16/2020/CV-SBNT, ngày 19/5/2020 của Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tháp A dự án Sunbay Park Hotel & Resort, xây dựng tại phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2513/BXD-KHCN ngày 27/5/2020 trả lời như sau:

Ngày 08/5/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 764/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình Tháp A dự án Sunbay Park Hotel & Resort tại vị trí trục (AG’; A7’- A8’) và trục (AG’; A7’-A8’) tại khu vực từ tầng 01 đến tầng 06. Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 764/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.
Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...