Ngày đăng 14/02/2023 | 12:00 AM

Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện

(BXD) Ngày 14/2/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng dữ liệu báo cáo tổng hợp về tình hình kinh tế xã hội và quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Minh kết luận cuộc họp

Trình bày trước Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết đề tài nhằm nâng cao chất lượng công tác báo cáo, đồng thời tạo hệ thống công cụ cần thiết phục vụ việc xây dựng báo cáo; đảm bảo độ tin cậy của thông tin, số liệu; xây dựng biểu mẫu báo cáo, phần mềm quản lý báo cáo. Phần mềm quản lý báo cáo được xây dựng nhằm đảm bảo dữ liệu tổng hợp có tính kế thừa, liên kết, giúp các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng dễ dàng cập nhật dữ liệu trên hệ thống; từ đó Văn phòng Bộ chủ động tổng hợp thông tin, phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của lãnh đạo Bộ.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu liên quan, áp dụng các phương pháp khoa học để hoàn thành các sản phẩm đề tài. Trong Báo cáo tổng kết đề tài, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp xây dựng dữ liệu báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế xã hội và quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, ban hành quy định về chế độ trách nhiệm xây dựng báo cáo, khai thác và sử dụng thông tin phục vụ việc xây dựng báo cáo, thống nhất biểu mẫu, nội dung và đưa vào quản lý, vận hành phần mềm quản lý báo cáo.

Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng đều nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện đề tài và đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao.

Theo Hội đồng, trong khuôn khổ thời hạn của hợp đồng, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu theo đề cương được duyệt; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ trình tự thủ tục, quy định hiện hành. Nhóm nghiên cứu có sự phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ Xây dựng trong quá trình thực hiện; báo cáo tổng kết có thông tin, số liệu đa dạng, độ tin cậy cao; phần mềm quản lý báo cáo có giao diện hợp lý, vận hành thuận tiện thể hiện sự công phu, tính chuyên nghiệp của nhóm. Hội đồng cũng lưu ý cần bổ sung đề xuất cụ thể đơn vị quản lý vận hành phần mềm quản lý báo cáo (sau khi được nghiệm thu, đưa vào sử dụng); điều chỉnh, bổ sung trường cập nhật số liệu trong phần mềm quản lý báo cáo.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Minh tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, sớm hoàn thiện các sản phẩm đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả xếp loại Khá.
Trần Đình Hà

Tin có liên quan

Loading ...