Ngày đăng 03/01/2023 | 12:00 AM

Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Công ty CP Tư vấn EPRO thực hiện

(BXD) Ngày 03/01/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng kịch bản phát thải thông thường (BAU) và hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (MRV) cho chung cư, trụ sở hành chính, bệnh viện, tòa nhà thương mại và khách sạn sử dụng năng lượng trọng điểm”, do nhóm nghiên cứu thuộc Công ty CP Tư vấn EPRO thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo với Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu nêu lên lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, và cho biết mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định BAU, xây dựng hệ thống MRV cho lĩnh vực công trình xây dựng.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, áp dụng các phương pháp khoa học (khảo sát, đánh giá, tổng hợp, phân tích; so sánh đối chứng; ngoại suy; phỏng vấn; chuyên gia). Kết thúc quá trình thực hiện, nhóm đã hoàn thành việc kiểm kê khí nhà kính cho công trình xây dựng tiêu thụ năng lượng trọng điểm; xác định hệ số phảt thải cho từng nhóm công trình tại các miền Bắc, Trung, Nam; xây dựng được BAU cho giai đoạn 2021-2030; xây dựng được hệ thống MRV cho công trình xây dựng tiêu thụ năng lượng trọng điểm; xây dựng tài liệu hướng dẫn MRV.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu, nhóm kiến nghị Bộ Xây dựng tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các bên liên quan về chính sách pháp luật liên quan đến kiểm kê và MRV; yêu cầu dữ liệu trong thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính và MRV giảm phát thải; chú trọng giảm phát thải khí nhà kính thông qua giám sát hiệu suất sử dụng điện; sớm ban hành hướng dẫn kiểm kê phát thải khí nhà kính và MRV giảm phát thải; xây dựng và áp dụng định mức tiêu thụ năng lượng; rà soát, quản lý chặt chẽ việc tuân thủ QCVN 09:2017/BXD; duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu về kiểm kê khí nhà kính 2 năm/lần.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao nỗ lực, tính chuyên nghiệp của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu theo đề cương được duyệt; số lượng sản phẩm đầy đủ theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ trình tự thủ tục, quy định hiện hành. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần xem xét, biên tập Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ ngắn gọn hơn; cần chuẩn hóa, đơn giản hóa cách tính hệ số phát thải; rà soát các số liệu phát thải, đảm bảo chính xác hơn.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ.
Trần Đình Hà

Tin có liên quan

Loading ...