Ngày đăng 09/12/2022 | 12:00 AM

Xây dựng thành phố Cần Thơ luôn sáng, xanh, sạch, đẹp

(BXD) Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, thời gian qua, Sở đã ký kết liên tịch với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố về công tác tuyên truyền, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Cần Thơ.
Năm 2022, Sở TN&MT TP Cần Thơ đã thực hiện công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao theo chỉ tiêu môi trường được giao tại Nghị quyết số 60/NQ-HÐND ngày 8/12/2021 của HÐND thành phố.

Qua đó, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị ước cả năm 98,5% (phần còn lại do dân tự đốt, san lấp).

Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt với khối lượng thu gom, xử lý là 122.850 tấn, trung bình 630 tấn/ngày; khối lượng chất thải y tế được thu gom, xử lý là 581,5 tấn, trung bình 2,98 tấn/ngày; Chất thải nguy hại phát sinh ước khoảng 30-35 tấn/ngày.

Bên cạnh đó, sở đã hướng dẫn, đôn đốc UBND 9 quận, huyện triển khai quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; triển khai công tác đấu thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn năm 2022 và những năm tiếp theo; phối hợp với các sở, ngành, UBND quận huyện hoàn thiện bộ tiêu chí mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý chất thải rắn số 2 tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai; tiếp tục đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND quận huyện, các tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa”, thực hiện hiệu quả hoạt động ký kết, phối hợp bảo vệ môi trường...

Theo Sở Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, thời gian qua, Sở đã ký kết liên tịch với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố, như Hội LHPN, Ðoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Ủy ban MTTQVN thành phố, Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật, LÐLÐ và Hội Cựu chiến binh thành phố về công tác tuyên truyền, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Cần Thơ. Các tổ chức đã nỗ lực thực hiện và phát huy hiệu quả trong mọi hoạt động bảo vệ môi trường.

Qua việc xây dựng và thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường của các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy quyền và nghĩa vụ, tính chủ động của cộng đồng trong việc chấp hành chủ trương, pháp luật vềbảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào công tác hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường tại địa phương…


Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Ðặc biệt, trong năm 2023 tới, sở tiếp tục ký kết và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; phát động hưởng ứng rộng rãi các ngày lễ, chiến dịch về bảo vệ môi trường; phát huy hiệu quả của các phương tiện truyền thông đại chúng trong tuyên truyền và tổ chức lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường; khơi tạo sáng kiến, đề xuất thí điểm các mô hình tiên tiến về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, nông thôn...

Năm 2023, Sở TN&MT tăng cường quản lý chất thải rắn, nhất là các giải pháp thu gom, vận chuyển xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế; xử lý triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về bảo vệ môi trường...

Ðồng thời, sở tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ÐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu tại TP Cần Thơ; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh…

Trong năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp Hội LHPN duy trì các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, tổ chức thu gom rác, vệ sinh ngõ hẻm, đường phố, khai thông cống rãnh, làm cỏ, trồng hoa, cây xanh ven các tuyến đường.

Hội LHPN TP Cần Thơ đã đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, như Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Chống rác thải nhựa”; “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”... Các mô hình này đưa hoạt động BVMT ngày càng phát huy hiệu quả”.
Theo moitruongvadothi.vn

Tin có liên quan

Loading ...