Ngày đăng 06/12/2022 | 12:00 AM

Khu công nghiệp Đông Mai: Đồng bộ hệ thống thu gom chất thải, xử lý nước thải, khí thải

(BXD) Trong đó, KCN Đông Mai là một trong 5 KCN đã đi vào hoạt động tại tỉnh Quảng Ninh. Thời gian qua chủ đầu tư và các doanh nghiệp tại KCN đã thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ môi trường.

Lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường (Công an tỉnh) kiểm tra quy trình xử lý nước thải tại KCN Đông Mai.

KCN Đông Mai (tỉnh Quảng Ninh) hiện có 10 doanh nghiệp đang hoạt động và 25 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, các mặt hàng sản xuất chủ yếu là các thiết bị điện, điện tử... nằm trong danh mục các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, KCN đã hoàn thành đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống quan trắc, giám sát môi trường tự động đối với nước thải và được kết nối, truyền dữ liệu về Sở TN&MT quản lý, theo dõi.

Ông Lê Văn Hiếu, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý vận hành KCN Đông Mai, cho biết: Thời gian qua, các doanh nghiệp hoạt động trong KCN đã nâng cao nhận thức, đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom chất thải, xử lý nước thải, khí thải các nhà máy sản xuất.

Công tác quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trong KCN cũng được chủ đầu tư và các nhà đầu tư thứ cấp đặc biệt quan tâm thu gom, xử lý theo quy định. Tại mỗi phân xưởng, nhà máy sản xuất đều bố trí các tổ thu gom, vận chuyển đến địa điểm tập kết riêng biệt, cách xa khu sản xuất, định kỳ hàng tháng phối hợp với đơn vị được ký hợp đồng chuyển đi xử lý theo đúng quy định. Chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 1.100m3/ngày đêm, đã được Sở TN&MT cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại giấy xác nhận số 39/GXN-TNMT ngày 29/11/2019.


Kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh (KCN Đông Mai).

"Hiện tại, KCN đã đầu tư và đang hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 3.200m3/ngày đêm, hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các quy định về xử lý nước thải đối với quản lý vận hành trong KCN. Các doanh nghiệp thứ cấp đều có hệ thống xử lý nước thải sơ bộ trước khi đưa về trạm xử lý chung của KCN" - Giám đốc Xí nghiệp Quản lý vận hành KCN Đông Mai cho biết thêm.

Bên cạnh đó, trước những mối nguy cơ tiềm ẩn rủi ro gây ô nhiễm môi trường, thực hiện quy định của UBND tỉnh, chủ đầu tư đã cùng các đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường KCN. Hằng năm, phương án này đều được diễn tập, vận hành và củng cố, bổ sung lực lượng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi cần thiết./
Theo moitruongvadothi.vn

Tin có liên quan

Loading ...