Ngày đăng 08/11/2022 | 12:00 AM

Quyết định số 1026/QĐ-BXD công bố danh mục tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường ngành xây dựng

(BXD) Ngày 10/11/2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1026/QĐ-BXD về việc công bố danh mục tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường ngành xây dựng
Ngày 10/11/2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1026/QĐ-BXD về việc công bố danh mục tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường ngành xây dựng trong đó công bố danh mục và các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường do Bộ
Xây dựng quản lý để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và tham khảo sử dụng.

Các tài liệu hướng dẫn bao gồm:

 1. Hướng dẫn phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn xây dựng làm vật liệu san lấp và làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác
 2. Hướng dẫn Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình
 3. Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong sử dụng xỉ gang, xỉ thép làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp
 4. Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp
 5. Hướng dẫn kỹ thuật công nghệ xử lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải từ quá trình khí hóa than trong sản xuất vật liệu xây dựng
 6. Hướng dẫn kỹ thuật phân loại đánh giá chất lượng sản phẩm, đánh giá tác động môi trường của sản phẩm vật liệu xây dựng từ nhựa tái chế
 7. Hướng dẫn tính toán khí hóa rác thải làm nhiên liệu thay thế
 8. Hướng dẫn quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho huyện đảo
 9. Hướng dẫn vận hành bể SBR cải tiến với bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị tại Việt Nam
 10. Hướng dẫn phương pháp tính toán lượng chất thải rắn phát sinh cho các đô thị và phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo các công nghệ xử lý
 11. Chỉ dẫn kỹ thuật thu gom, xử lý nước thải nghĩa trang hung táng
 12. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thiết kế công trình xanh
Tải liệu đính kèmTải về
TTTT

Tin có liên quan

Loading ...