Ngày đăng 30/09/2022 | 12:00 AM

Singapore: chuyển đổi số ngành Xây dựng

(BXD) Singapore: chuyển đổi số ngành Xây dựng Chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng đối với ngành xây dựng Singapore, tạo điều kiện cho những cách thức mới và tốt hơn để làm việc từ xa, nâng cao năng suất và tăng khả năng phục hồi của ngành. Để thúc đẩy số hóa ngành xây dựng, Cơ quan Xây dựng và Công trình Singapore (BCA) hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác thuộc lĩnh vực xây dựng để hỗ trợ triển khai IDD (phân phối kỹ thuật số tích hợp, Integrated Digital Delivery) trong các dự án của họ
Triển khai IDD được xem là nhiệm vụ chính yếu của Chính phủ Singapore trong quá trình chuyển đổi số ngành xây dựng. Cho tới nay, hơn 250 doanh nghiệp hàng đầu đã tham gia vào 48 dự án thực hiện IDD trên các hạng mục công trình, và được hưởng lợi từ việc số hóa toàn bộ vòng đời dự án. Những phương pháp hiệu quả nhất từ các dự án này sẽ được tổng hợp thành các hướng dẫn và tài liệu đào tạo hữu ích cho các dự án trong tương lai

Tầm quan trọng của IDD

Một trong những vấn đề của ngành xây dựng là có quá nhiều bên liên quan đến dự án, gồm cả chủ đầu tư, kỹ sư, kiến trúc sư, quản lý dự án, dự toán và nhà thầu MEP (nhà thầu cơ khí, điện và hệ thống ống nước), nhưng chỉ có một số bên tham gia vào quá trình thực hiện. Việc chia sẻ thông tin qua các nhóm này là nguyên nhân sâu xa gây ra sự chậm trễ, vượt dự toán. Cách phân phối kỹ thuật số tích hợp có nghĩa là các bên nằm trong chuỗi giá trị cùng truy cập vào một nguồn thông tin đáng tin cậy. Tiến hành số hóa xây dựng tức là tối ưu hóa và tích hợp kỹ thuật số quá trình phân phối dự án. Kết quả là đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm chi phí và an toàn hơn.

Ảnh minh họa

IDD giúp tích hợp các quy trình làm việc và các bên liên quan dọc theo chuỗi giá trị ngành, thông qua dữ liệu và công nghệ thông tin tiên tiến 

IDD đề cập đến việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong suốt bốn giai đoạn của vòng đời dự án - thiết kế, chế tạo, xây dựng, phân phối & quản lý tài sản. IDD loại bỏ các quy trình trên giấy tốn nhiều công sức, tích hợp các quy trình làm việc và các bên liên quan dọc theo chuỗi giá trị, thông qua dữ liệu và công nghệ thông tin tiên tiến. 

Bằng cách thu hút sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong giai đoạn đầu của vòng đời dự án, IDD cải thiện việc ra quyết định và tránh các công việc bị hủy bỏ tốn kém. IDD cũng hỗ trợ từ xa, đảm bảo hoạt động liên tục khi đối mặt các tình huống không thể lường trước, như đại dịch Covid -19. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận ra IDD mang lại nhiều lợi ích cho các dự án của họ. Giải thưởng BCA IDD lần đầu tiên được đưa ra vào năm 2021 nhằm ghi nhận những nỗ lực áp dụng IDD xuất sắc của các doanh nghiệp, các dự án xây dựng, đồng thời khuyến khích những doanh nghiệp khác trong ngành. Doanh nghiệp nào không áp dụng IDD rất có thể bị bỏ lại phía sau. Sự liền mạch của dự án thông qua công nghệ có thể giúp các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh.

Nâng cao năng suất

Để thúc đẩy IDD, liên minh chuyển đổi số ngành xây dựng (the industry-led Digitalising Built Environment Alliance for Action viết tắt là AfA) đã được thành lập vào năm 2020 dưới sự điều hành của Singapore’s Emerging Stronger Taskforce (EST) để đẩy nhanh quá trình số hóa lĩnh vực xây dựng. Vai trò của EST là thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Singapore trong thế giới hậu đại dịch. Năm 2021, AfA đã đưa ra bộ tiêu chuẩn dữ liệu chung để khuyến khích hợp tác kỹ thuật số và tích hợp các quy trình làm việc trên toàn bộ chuỗi giá trị ngành. 

CORENET (Mạng lưới Xây dựng và Bất động sản) là sáng kiến công nghệ thông tin do Bộ Phát triển Quốc gia dẫn đầu và được thúc đẩy bởi BCA, hợp tác với các tổ chức công và tư khác. Mục tiêu của CORENET là tái thiết kế các quy trình kinh doanh của ngành xây dựng để đạt được bước nhảy vọt về thời gian quay vòng, năng suất và chất lượng. Hơn một nửa số tòa nhà ở Singapore sẽ đạt tuổi đời từ 30 năm trở lên vào năm 2025, và CORENET sẽ giúp đẩy nhanh phát triển lĩnh vực quản lý cơ sở vật chất và giúp các doanh nâng cao năng suất của mình thông qua việc áp dụng công nghệ thông minh. 

Khi Singapore bước vào giai đoạn tiếp theo của quá trình chuyển đổi số lĩnh vực xây dựng, tiêu điểm sẽ là chuyển đổi toàn bộ chuỗi giá trị của ngành. Các bên liên quan trong ngành sẽ phải làm việc cùng nhau để tích hợp và số hóa các quy trình, đồng thời nâng cao kỹ năng cho công nhân của mình. Các sáng kiến khác nhằm mục đích nuôi dưỡng đội ngũ nhân tài bao gồm Khung Kỹ năng môi trường xây dựng - đưa ra những thang năng lực rõ ràng cho các vai trò, công việc khác nhau và hướng dẫn các chuyên gia, các doanh nghiệp xây dựng về các kỹ năng IDD cần thiết;  Đề án “Digital Delivery Management Accreditation Scheme” - để đánh giá năng lực kỹ thuật số của một cá nhân và hỗ trợ các doanh nghiệp xác định những người có kỹ năng phù hợp.

Theo https://www1.bca.gov.sg/
Mai Anh (dịch)

Tin có liên quan

Loading ...