Ngày đăng 29/09/2022 | 12:00 AM

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

(BXD) Ngày 29/9/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ “Tập huấn, phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt, bão”, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Đỗ Văn Mạnh nêu rõ lý do, sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ. Theo ThS. Đỗ Văn Mạnh, để thực hiện những yêu cầu của nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực tế ảnh hưởng của tình hình thiên tai, bão, lụt tại nhiều địa phương, tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan làm cơ sở xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong việc tổ chức các khóa tập huấn, Viện đã chủ động phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai, Sở Xây dựng các địa phương. Đối tượng tập huấn gồm cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ ngành Xây dựng; đội ngũ chuyên trách công tác phòng chống thiên tai và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trong năm 2021, Viện đã tổ chức tập huấn ở 11 địa phương có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, lũ, bão, cho gần 1.000 học viên; qua đó trang bị thêm các kiến thức cần thiết, nhất là những kiến thức liên quan đến tác động của gió bão lên công trình xây dựng, cách phòng chống gió bão cho nhà và công trình, góp phần đảm bảo an toàn cho nhà và công trình trước tác động của thiên tai.

Bên cạnh đó, Viện đề xuất tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn phòng chống thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là tại những địa phương có nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai, bão, lũ lụt, sạt lở đất và mở rộng đối tượng học viên tham gia tập huấn.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đều đánh giá cao công sức của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến thiết thực: cần tổng quan rõ hơn tình hình thực tế thiên tai, bão, lũ hiện nay trong đó chú trọng khảo sát thực tiễn để đánh giá, phân loại công trình xây dựng dễ bị tác động bởi thiên tai, gió bão; cập nhật thông tin số liệu và bổ sung các loại hình thiên tai như sạt lở, lũ quét, lũ ống, động đất; xem xét phổ biến tài liệu tập huấn theo nhiều hình thức khác nhau như tập huấn trực tiếp, báo chí, mạng xã hội; phân loại và xác định rõ đối tượng học viên để có định hướng tuyên truyền, tập huấn phù hợp.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tin có liên quan

Loading ...