Ngày đăng 05/06/2020 | 12:00 AM

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD tại dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long

(BXD) Bộ Xây dựng nhận được công văn số 50/TASECOLAND-QLKT, ngày 16/5/2020 của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD tại dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long, xây dựng tại lô đất H30-H33, bán đảo số 2, khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2514/BXD-KHCN ngày 27/5/2020 trả lời như sau:

Ngày 15/5/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 854/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco về các giải pháp bố trí công năng dịch vụ tại tầng 40 và 41 của công trình để thay thế yêu cầu tại Bảng H4 - Phụ lục H - QCVN 06:2010/BXD.

Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Bảng H4 - Phụ lục H - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế bố trí công năng dịch vụ tại tầng 40 và 41 của công trình nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 854/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.
Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...