Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 83 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng

(BXD) Ngày 16/09/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 190/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 83 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 16/09/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 190/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 331 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0400101080

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 331 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 83

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 83 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng;  Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch, bê tông nhẹ, bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số 1398/QĐ-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_190-GCN-BXD_16092021.pdf


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 190/GCN-BXD

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...