Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 792 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng Nam Việt

(BXD) Ngày 16/09/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 189/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng Nam Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 792 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng Nam Việt
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 16/09/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 189/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng Nam Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: tổ 141, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401779915

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Nam Việt

Địa chỉ phòng thí nghiệm: tổ 141, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 792

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 792 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch Terazo; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm nhựa đường lỏng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số 436/QĐ-BXD ngày 10/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_189-GCN-BXD_16092021.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 189/GCN-BXD

 

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...