Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 434 thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nông Nghiệp

(BXD) Ngày 09/09/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 178/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nông Nghiệp đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 434 thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nông Nghiệp
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 09/09/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 178/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nông Nghiệp đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 3300844190

Địa chỉ: số 8/11 đường Nguyễn Phúc Thái, Phường Kim Long, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật và Vật liệu Xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 8/11 đường Nguyễn Phúc Thái, Phường Kim Long, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 434

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 434 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Phụ gia hóa học cho vữa và bê tông; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thí nghiệm nhựa đường – nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường; Thí nghiệm bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng trong BTN; Thí nghiệm hiện trường, cấu kiện bê tông đúc sẵn; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch xây; Phép thử hóa nước cho xây dựng; Phép thử gạch terazo; Thử nghiệm gạch xi măng lát nền/ gạch granito; Thử nghiệm sản phẩm bê tông bọt khí không chưng áp và chưng áp; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thử nghiệm kính xây dựng; Thử nghiệm tấm thạch cao; Tấm xi măng sợi; Thử nghiệm dây cáp điện và phụ kiện; Thử nghiệm ống nhựa PVC, HDPE, vật liệu nhựa, băng cản nước; Thử nghiệm sơn, sơn tường dạng nhũ tương; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vải địa, bấc thấm, lưới địa kỹ thuật; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của tấm trải chống thấm; Màng chống thấm; Thử nghiệm cơ lý gỗ; Ván, sàn gỗ nhân tạo; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cửa đi, cửa gỗ.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_178-GCN-BXD_09092021.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 178/GCN-BXD

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...