Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1614 thuộc Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Long Thành

(BXD) Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 166/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Long Thành đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1614 thuộc Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Long Thành
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 166/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Long Thành đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0107019846

Địa chỉ: Thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1614

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1614 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Phân tích nước cho xây dựng; Thử nghiệm phụ gia cho bê tông và vữa; Kiểm tra thép xây dựng; Thí nghiệm đất xây dựng; Chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, cát gia cố chất kết dính; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Nhựa đường lỏng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông - gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch ốp lát, đá ốp lát; Cơ lý bentonite; Thử vải địa kỹ thuật bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm cống hộp và ống cống bê tông cốt thép; Cơ lý của cao su và gối cầu; Cơ lý của ống nhựa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 365/GCN-BXD ngày 08/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_166-GCN-BXD_27082021.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 166/GCN-BXD

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...