Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1103 thuộc Công ty TNHH tư vấn khảo sát xây dựng Thế Kỷ

(BXD) Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 172/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn khảo sát xây dựng Thế Kỷ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1103 thuộc Công ty TNHH tư vấn khảo sát xây dựng Thế Kỷ
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 172/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn khảo sát xây dựng Thế Kỷ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4400768192

Địa chỉ: Khu phố 3, phường Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định vật liệu xây dựng và địa kỹ thuật LAS-XD1103

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu phố 3, phường Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1103

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1103 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng; Thử các chỉ tiêu cơ lý của vữa xây dựng; Thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm kiểm tra vật liệu kim loại; Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường đặc và lỏng, nhựa đường polime; Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý của hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội sử dụng bitum bọt và xi măng, và nhũ tương; Đất, đá, cát gia cố chất kết dính, xi măng; Thử nghiệm cơ lý bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch block; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của gạch xây; Thử nghiệm gạch terrazzo; Thử nghiệm gạch XM lát nền/ gạch granito; Thử nghiệm gạch bê tông khí chưng áp, và bê tông bọt khí không chưng áp; Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bentonite; Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vải địa, bấc thấm và lưới địa kỹ thuật; Chỉ tiêu cơ lý của gạch, đá ốp lát tự nhiên/ nhân tạo; Chỉ tiêu cơ lý ngói lợp; Chỉ tiêu cơ lý của PVC – HDPE, ống nhựa; Chỉ tiêu cơ lý phân tích hóa nước trong xây dựng; Chỉ tiêu cơ lý sơn (nước), nhiệt dẻo phản quang biển báo màng phản quang và đinh phản quang; Lớp phủ, lớp mạ; Chỉ tiêu cơ lý gỗ xây dựng; Chỉ tiêu cơ lý cống trong và cống hộp; Chỉ tiêu cơ lý cột điện BT, cọc BT ứng lực trước; Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng hoạt tính; Chỉ tiêu cơ lý gối cầu cao su, khe co giãn, ron cao su; Thử nghiệm kính xây dựng; Thử dây điện, cáp điện, cáp quang.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, thay thế cho Giấy chứng nhận số 79/GCN-BXD ngày 24 tháng 01 năm 2018 và Giấy chứng nhận số 22/GCN-BXD ngày 19 tháng 2 năm 2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_172-GCN-BXD_27082021.pdf

 

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 172/GCN-BXD

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...