Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 45 thuộc Chi nhánh Trường Sơn 28 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

(BXD) Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 169/GCN-BXD về việc Chi nhánh Trường Sơn 28 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 45 thuộc Chi nhánh Trường Sơn 28 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 169/GCN-BXD về việc Chi nhánh Trường Sơn 28 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0100512273-004

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Mỹ, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ dân phố Phú Mỹ, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 45

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 45 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Phụ gia, tro bay; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa;  Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây dựng; Thử nghiệm màng chống thấm, băng chắn nước; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thí nghiệm sơn và vecni; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 470/GCN-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2016

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_169-GCN-BXD_27082021.pdf

 

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 169/GCN-BXD

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...