Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1606 thuộc Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng và Thương mại BTD

(BXD) Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 168/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng và Thương mại BTD, đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1606 thuộc Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng và Thương mại BTD
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 168/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng và Thương mại BTD, đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 2300942887

Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Đường Nguyễn Đình Chiểu, khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1606

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1606 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý bê tông; Thí nghiệm đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Thí nghiệm cơ lý nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch block; Cơ lý bentonite; Nhũ tương nhựa đường gốc axít; Thử gạch bê tông nhẹ, gạch bê tông khí chưng áp và không chưng áp; Thử nghiệm phụ gia cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý gạch ốp lát; Thử nghiệm gạch granito; Thử nghiệm gạch terrazo; Thử nghiệm ngói gốm tráng men; Thử nghiệm ngói lợp; Thử nghiệm đá ốp lát xây dựng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm ống nhựa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 379/GCN-BXD ngày 15/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_168-GCN-BXD_27082021.pdf

 

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 168/GCN-BXD

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...