Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1661 thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Kiểm định Cường Hùng

(BXD) Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 165/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Kiểm định Cường Hùng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1661 thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Kiểm định Cường Hùng
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 165/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Kiểm định Cường Hùng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 2300955981

Địa chỉ: Khu Xuân Ô B, p. Võ Cường. Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu chợ đầu mối, Thị Trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Mã sổ phòng thí nghiệm: LAS-XD 1661

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1661 gồm: Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thí nghiệm nhựa đường/ nhựa đường lỏng; Thí nghiệm nhũ tương nhựa đường; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thí nghiệm bê tông nhựa; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn/ gạch bê tông/gạch không nung; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm gạch Terazo; Thử nghiệm gạch xi măng lát nền/ gạch Granito; Thử nghiệm ngói lợp; Thử nghiệm gạch ốp lát – đá ốp lát tự nhiên/ nhân tạo; Thử nghiệm sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp; Thử nghiệm gỗ, gỗ ván; Thử nghiệm gỗ, gỗ ván; Thử nghiệm dây điện, cáp điện và phụ kiện dùng trong xây dựng dân dụng; Vật liệu composite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 58/GCN-BXD ngày 27/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_165-GCN-BXD_27082021.pdf

 

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 165/GCN-BXD

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...