Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 333 thuộc Công ty TNHH LV 68

(BXD) Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 162/GCN-BXD về việc Công ty TNHH LV 333 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 333 thuộc Công ty TNHH LV 68
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 162/GCN-BXD về việc Công ty TNHH LV 333 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 3100963592

Địa chỉ: Thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 311 đường Trường Sơn, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 333

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 333 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xi măng; Thử nghiệm gạch block bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm cơ lý gạch Terrazo; Thử nghiệm gạch đá ốp lát; Tấm thạch cao; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thử nghiệm nước trong xây dựng; Cơ lý ngói lợp; Cơ lý bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_162-GCN-BXD_27082021.pdf

 

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 162/GCN-BXD

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...