Ngày đăng 29/12/2021 | 12:00 AM

Nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”

(BXD) Ngày 28/12/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ Nghiên cứu xây dựng các nội dung Tiêu chuẩn Việt Nam “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”, do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguy

Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh kết luận cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Văn Tín cho biết: TCXDVN 33: 2006 “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành năm 2006, cách đây đã 15 năm. Trong thời gian đó, trên phạm vi toàn quốc đã có hàng trăm dự án cấp nước được hoàn thành, với nhiều loại vật liệu, công nghệ mới được áp dụng. Do đó, việc cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung và nâng cấp tiêu chuẩn này là rất cần thiết.

Qua tham khảo nhiều tiêu chuẩn nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu,  ý kiến của các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực cấp thoát nước và của các đơn vị tư vấn thiết kế như Cục Hạ tầng kỹ thuật, Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Công ty CP Cấp nước Bình Dương, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Thủy lợi, Đại học Xây dựng, nhóm đã xây dựng và cập nhật vào dự thảo Tiêu chuẩn những nội dung mới của QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dùng cho mục đích sinh hoạt; QCVN 08-MT 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt... Ngoài ra, trong dự thảo, nhóm nghiên cứu lược bỏ một số nội dung không còn phù hợp; điều chỉnh các hệ số tính quy mô công suất trạm/nhà máy cấp nước; bổ sung các nội dung mới về công nghệ, phân cấp mạng lưới thành 3 cấp, bảo vệ nguồn nước.

Với sự nỗ lực, nghiêm túc của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo đề cương được phê duyệt, các sản phẩm của đề tài đều được các thành viên Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao cả về hình thức và nội dung.

Theo Hội đồng, đây là đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng, với nội dung liên quan đến lĩnh vực tư vấn thiết kế, vật liệu, quy hoạch… song trong thời hạn của hợp đồng, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo yêu cầu với chất lượng cao, hồ sơ nghiệm thu tuân thủ theo đúng quy định trình tự thủ tục hiện hành. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng góp ý để nhóm nghiên cứu rà soát, chỉnh sửa một số đề mục, sử dụng thống nhất các thuật ngữ khoa học, điều chỉnh một số thông số tính toán để đảm bảo nâng cao cơ sở khoa học cũng như tính thực tiễn của dự thảo Tiêu chuẩn.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, bổ sung một số ý kiến góp ý nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo tổng kết, dự thảo Tiêu chuẩn và đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện các sản phẩm đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”, do nhóm nghiên cứu Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện, với kết quả đạt loại Xuất sắc.

Trần Đình Hà

Tin có liên quan

Loading ...