Ngày đăng 22/10/2021 | 12:00 AM

Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn

(BXD) Ngày 21/10/2021, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Ban Chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì cuộc họp.

Thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 198/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng với vai trò là cơ quan chủ trì đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án gồm 17 thành viên. Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Các nhiệm vụ chính của Đề án đã được tập trung triển khai nhanh chóng; sản phẩm đầu ra đáp ứng tốt các định hướng, mục tiêu và yêu cầu chất lượng của Đề án.

Đến nay, toàn bộ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bao gồm 12 QCVN liên quan đến các lĩnh vực xây dựng đã được hệ thống lại. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được ban hành đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn xây dựng; lợi ích, an ninh quốc gia; bảo vệ tài nguyên, môi trường; tiết kiệm năng lượng; phù hợp với các công nghệ xây dựng tiên tiến trong nước và quốc tế; đảm bảo phủ kín các điều kiện đặc thù trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Đề án đã hoàn thành mục tiêu định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng và xác định danh mục cốt lõi của Bộ Xây dựng; hoàn thiện quy trình phổ biến thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng và nhanh nhất cho mọi đối tượng tham gia hoạt động xây dựng; đổi mới hệ thống tài liệu giảng dạy có lồng ghép các nội dung mới trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng cho các trường đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng.

Để hoàn thành các mục tiêu của Đề án, thời gian tới, Bộ Xây dựng và các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành sẽ tiếp tục hoàn thành biên soạn Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đồng thời tiếp tục biên soạn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng theo quy hoạch định hướng mới; ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý chất lượng tiêu chuẩn cơ sở trong hoạt động xây dựng; hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu, đổi mới công tác thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng;

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, biên soạn, thẩm tra, thẩm định, công bố hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng thông qua công tác hoàn thiện thể chế; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động xây dựng; tiếp tục đổi mới giáo trình trong hệ thống giáo dục đào tạo nguồn nhân lực của ngành Xây dựng theo định hướng tiêu chuẩn và Bộ Quy chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ ngành liên quan đánh giá cao sự chủ động, sát sao của Bộ Xây dựng trong công tác tổ chức, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, đến nay Đề án đạt được nhiều kết quả tích cực, đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đánh giá cao sự phối hợp của các Bộ, ngành với Bộ Xây dựng và giữa các Bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các mục tiêu của Đề án, Thứ trưởng Lê Quang Hùng chỉ đạo Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) khẩn trương đề xuất kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đề án. Thứ trưởng đề nghị các Bộ, ngành liên quan nhanh chóng hoàn thiện Báo cáo chính thức về việc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 198/QĐ-TTg và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2021 để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trần Đình Hà

Tin có liên quan

Loading ...