Ngày đăng 30/11/2020 | 12:00 AM

Phổ biến Luật Xây dựng, các quy chuẩn và tiêu chuẩn mới ban hành

(BXD) Ngày 27/11, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam về sản phẩm hàng hoá, vật liệu; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng có những điểm mới đáng chú ý là: Bổ sung công trình được miễn cấp phép; rút ngắn thời gian cấp giấy phép; bỏ quy định về đủ vốn khi khởi công xây dựng; quy định các dự án phải đánh giá tác động môi trường và quy định về việc UBND tỉnh được cấp giấy phép cho công trình đặc biệt.

Nguồn: Truyenhinhthanhhoa.vn

Tin có liên quan

Loading ...