Ngày đăng 08/07/2016 | 12:00 AM

Hội thảo tập huấn về quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD

(BXD) Ngày 7/7/2016, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo tập huấn nhằm phổ biến và hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật”. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu đến từ các ban ngành liên quan; các Sở Xây dựng, các công ty cấp thoát nước; các Viện nghiên cứu và trường

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát iểu khai mạc Hội thảo tập huấn

Tới dự và phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh cho biết: QCVN 07:2010/BXD từ khi ban hành tới nay đã sáu năm; theo quy định cần rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Quy chuẩn này đề cập tới một lĩnh vực rất rộng lớn là hạ tầng kỹ thuật, bao gồm cả hệ thống cấp thoát nước, giao thông, cây xanh, viễn thông, chiếu sáng…do đó, việc nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa rất công phu. Bộ Xây dựng có vai trò là cơ quan thẩm định, đồng thời ban hành và hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn này vào thực tế xây dựng ở Việt Nam. Trước đây, trong suốt quá trình nghiên cứu sửa đổi, Bộ đã chủ trì nhiều Hội thảo, Hội nghị tham vấn các chuyên gia, các nhà tư vấn về các vấn đề liên quan. Tại Hội thảo tập huấn đầu tiên tổ chức cho các khu vực phía Bắc lần này và những lần tiếp theo, Bộ Xây dựng mong muốn tếp tục nhận được những ý kiến quý báu để đi đến thống nhất triển khai thực hiện Quy chuẩn mới trên phạm vi cả nước.

Theo TS.Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường (Bộ Xây dựng), QCVN 07:2016/BXD sẽ thay thế cho QCVN 07:2010/BXD; trong đó soát xét một số nội dung vướng mắc (chủ yếu về yêu cầu kỹ thuật) trong quá trình thực hiện QCVN 07:2010/BXD. Quy chuẩn mới với bố cục 10 phần cho 10 loại công trình hạ tầng kỹ thuật (bổ sung mới phần 3 QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào và tuy nen kỹ thuật) được cập nhật các văn bản pháp quy, văn bản kỹ thuật mới nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay về từng loại công trình, đồng thời đáp ứng xu hướng phát triển, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ xây dựng của thế giới.


Toàn cảnh Hội thảo

Trong Quy chuẩn mới không quy định quy mô, khoảng cách công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác. Các quy định này sẽ được đưa vào các nội dung điều tiết của QCVN về Quy hoạch xây dựng.

Tại Hội thảo, năm chủ đề chính trong Quy chuẩn mới liên quan tới các công trình giao thông, công trình cấp – thoát nước, công trình quản lý chất thải rắn & nhà vệ sinh công cộng, công trình nghĩa trang; những điều chỉnh, sửa đổi trong các phần này đã được đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) trình bày cụ thể, và nhận được nhiều ý kiến tích cực từ các đại biểu tham dự Hội thảo. Các đại biểu cũng dành thời gian để thảo luận về những bước tổ chức thực hiện, triển khai văn bản này trong thời gian tới.
 

Lệ Minh

Lệ Minh

Tin có liên quan

Loading ...