Ảnh kỷ niệm CNV nhà trường với các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Ảnh kỷ niệm
Ảnh kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Cát Thạch - Bí thư đảng ủy nhà trường phát biểu tại lễ bế giảng lớp tiếng Anh K.I
Đại hội toàn thể công đoàn trường CNKTXD năm 1995
Đại hội toàn thể công đoàn trường CNKTXD năm 1995
Ra mắt BCH công đoàn trường CNKTXD nhiệm kỳ 1995 - 1998
Lễ trao huy chương của Thành đoàn Hà Nội cho đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Cát Thạch
Trao giấy khen cho học sinh đã có thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào thi đua năm 1994 - 1995
Ảnh kỷ niệm CNV nhà trường với các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Ảnh kỷ niệm
Ảnh kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Cát Thạch - Bí thư đảng ủy nhà trường phát biểu tại lễ bế giảng lớp tiếng Anh K.I
Đại hội toàn thể công đoàn trường CNKTXD năm 1995
Đại hội toàn thể công đoàn trường CNKTXD năm 1995
Ra mắt BCH công đoàn trường CNKTXD nhiệm kỳ 1995 - 1998
Lễ trao huy chương của Thành đoàn Hà Nội cho đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Cát Thạch
Trao giấy khen cho học sinh đã có thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào thi đua năm 1994 - 1995

Ảnh thời kỳ 1991-2000

Ảnh thời kỳ 1991-2000