Error: The file '/modules/common/banner/amcsimplebanner.ascx' does not exist. (Cài đặt banner)
Chuyên trang khoa học công nghệ ngành xây dựng - Danh sách văn bản

DOANH NGHIỆP, GIẤY PHÉP, THANH TRA, QUẢN LÝ TRẬT TỰ TRONG XÂY DỰNG

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 

59/2020/QH1

17/06/2020

Luật số 59/2020/QH14 của Quốc hội 14: Luật Doanh nghiệp

  • 1