Ngày đăng 08/06/2023 | 12:00 AM

Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

(BXD) Ngày 8/6/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật - Thiết kế móng cọc theo định hướng mới”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Công Nghĩa cho biết, dự thảo Tiểu chuẩn “Thiết kế địa kỹ thuật - Thiết kế móng cọc theo định hướng mới” được xây dựng trên cơ sở Tiêu chuẩn của Anh, có sự tham khảo Tiêu chuẩn của Pháp và một số quốc gia Châu Âu. Trong quá trình xây dựng, dự thảo có sự kế thừa cách thức truyền thống về khảo sát địa chất, phương pháp tính toán, phương pháp thí nghiệm thử tải; đồng thời đổi mới trong việc soát xét lại các công thức theo chỉ tiêu đất nền, thí nghiệm cọc đặt cảm biến để đo ma sát thành và lực chống mũi, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tiễn Việt Nam, không gây xáo trộn về hệ số an toàn tổng và kinh tế. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế móng cọc của móng máy chịu tải trọng động cũng như trụ của những công trình khai thác dầu khí trên biển và các công trình khác trên thềm lục địa. Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin bổ sung, không mâu thuẫn để sử dụng kết hợp với Tiêu chuẩn EN 1997-1:2022 và Phụ lục quốc gia tương ứng.

Để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo tài liệu, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế có liên quan, đồng thời tiến hành các thí nghiệm để xác định các chỉ số cần thiết. Sản phẩm của Nhiệm vụ gồm có Báo cáo tổng kết; dự thảo Tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật - Thiết kế móng cọc theo định hướng mới; cơ sở dữ liệu của Nhiệm vụ, các chuyên đề nghiên cứu phục vụ Nhiệm vụ.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ.

Theo Hội đồng đánh giá, hồ sơ nghiệm thu tuân thủ đúng các quy định hiện hành; nhóm nghiên cứu đã sử dụng Tiêu chuẩn của Anh là tài liệu chính, có sự tham khảo Tiêu chuẩn của Pháp và một số quốc gia châu Âu để xây dựng Tiêu chuẩn theo định hướng mới là hợp lý và phù hợp với yêu cầu của hợp đồng được giao.

Góp ý cho nhóm nghiên cứu,  các chuyên gia thành viên Hội đồng lưu ý cần biên tập Báo cáo tổng kết ngắn gọn, súc tích hơn, xem xét gộp một số chương; cần chú ý văn phong trình bày của tiêu chuẩn theo quy định; biên dịch chính xác hơn và sử dụng đồng nhất các thuật ngữ chuyên ngành.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tin có liên quan

Loading ...