Ngày đăng 05/06/2020 | 12:00 AM

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 13:2018/BXD

(BXD) Ngày 22/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2447/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 13:2018/BXD
Theo đó, trường hợp công trình thiết kế (ít nhất) 4 đường dốc đơn có sử dụng tín hiệu tương ứng thay thế cho (ít nhất) 2 đường dốc đôi đối với gara có số lượng ô-tô trên 1000 chiếc là tương đương quy định tại QCVN 13:2018/BXD về Gara ô-tô. Tuy nhiên Chủ đầu tư cần có giải pháp thiết kế giao thông trong ga ra, đảm bảo phân luồng xe vào, xe ra thuận tiện tránh xung đột và tuân thủ các các quy định hiện hành có liên quan.
Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...