Ngày đăng 26/01/2022 | 12:00 AM

Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 2/2022

(BXD) Giới thiệu ấn phẩm Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 2/2022

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị Quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

- Chính phủ ban hành Nghị Quyết đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

- Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022.

- Bộ Xây dựng có Quyết định về việc phân công nhiệm vụ giám định tư pháp xây dựng cho các đơn vị thuộc Bộ.

Văn bản của địa phương

- Hà Giang: phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Hà Giang: ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh.

- Bình Thuận: ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Bắc Giang: ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu kết quả dự án “Xây dựng Hướng dẫn thiết kế hạ tầng dành cho xe đạp trong đô thị”.

- Báo Xây dựng vinh danh Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng do bạn đọc và người tiêu dùng bình chọn.

- Các công nghệ số tối ưu hóa lĩnh vực xây dựng.

- Đánh giá chức năng địa sinh thái của hạ tầng xanh đô thị tại Canada.

- Dự án hành lang ngầm thông minh Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

- Kiến trúc xoắn ốc.

- Một số biện pháp hiệu quả để công trường xây dựng trở nên bền vững;

Thông tin

- Cục Hạ tầng kỹ thuật tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

- Đảng bộ Bộ Xây dựng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

- Thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040.

- Johannesburg - thành phố phát thải ít carbon nhất ở châu Phi.

- Thích ứng môi trường sống - những biện pháp bù hoàn  để chuyển đổi môi trường sống.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm

Ấn phẩm số 2.2022

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...