Ngày đăng 04/06/2020 | 12:00 AM

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn

(BXD) Bộ Xây dựng nhận được công văn số 0511/TS-PTDA, ngày 11/5/2020 của Công ty TNHH phát trỉển nhà Tuyên Sơn về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn, xây dựng tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2369/BXD-KHCN ngày 18/5/2020 trả lời như sau:

Ngày 08/5/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 750/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH phát triển nhà Tuyên Sơn về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 02 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn tại trục (11-12; E-F) và trục (7; I-K).

Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH phát triển nhà Tuyên Sơn thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 750/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...