Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 667 thuộc Công ty Cổ phần phát triển Sơn Thạch

(BXD) Ngày 09/09/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 179/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần phát triển Sơn Thạch đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 667 thuộc Công ty Cổ phần phát triển Sơn Thạch
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 09/09/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 179/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần phát triển Sơn Thạch đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0316306763

Địa chỉ: 12B, Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 12B, Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 667

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 667 gồm: Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông; Vữa xây dựng; Phụ gia hóa học, phụ gia khoáng cho vữa và bê tông; Tấm thạch cao, khung xương, bột bả; Kim loại, mối hàn, sản phẩm kim loại; Cơ lý đất, cát, cấp phối đá dăm; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm kính xây dựng; Thí nghiệm gỗ, composite, compact và alumium; Thử nghiệm ống nhựa PVC, uPVC, PPR, DHPE, phụ kiện ống nhựa; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm sơn, sơn vecni, sơn epoxy, vật liệu chống thấm; Màng chống thấm, băng chặn nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số: 03/GCN-BXD ngày 08/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho Công ty cổ phần phát triển Sơn Thạch và có hiệu lực đến hết ngày 08/1/2026.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_179-GCN-BXD_09092021.pdf

 

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 179/GCN-BXD

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...