Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 183 thuộc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng ĐTH

(BXD) Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 164/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng ĐTH đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 183 thuộc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng ĐTH
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 164/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng ĐTH đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4601579131

Địa chỉ: xóm Đồng Mạc, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: xóm Đồng Mạc, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 183

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 183 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng, clanke xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng, vữa cho bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý đất, cát đắp, đá trong phòng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum, nhựa Polimer; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axít; Thử nghiệm cơ lý bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử cơ lý gạch bê tông không nung, bê tông tự chèn; Thử gạch bê tông nhẹ, gạch bê tông khí chưng áp và không chưng áp; Thử nghiệm gạch Terrazo; Thử nghiệm đá ốp, lát; Thử nghiệm cơ lý gạch gốm ốp, lát; Thử nghiệm dây điện, cáp điện, ống luồn dây điện dân dụng; Thử nghiệm ống nhựa, ống HDPE và phụ kiện; Thử nghiệm vật liệu kính; Thử nghiệm sơn; Thử nghiệm bột bả; Thử nghiệm bentonite; Thử nghiệm khung vách thạch cao; Thử nghiệm cơ lý gỗ; Thử nghiệm VĐKT, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_164-GCN-BXD_27082021.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 164/GCN-BXD

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...