Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 928 thuộc Công ty Cổ phần ĐTXD Sông Đà 28

(BXD) Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 163/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần ĐTXD Sông Đà 28 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 928 thuộc Công ty Cổ phần ĐTXD Sông Đà 28
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 27/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 163/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần ĐTXD Sông Đà 28 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5400520588

Địa chỉ: số 47, đường Trần Quốc Toản, p. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 47, đường Trần Quốc Toản, p. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 928

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 928 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa (đất, cát, cát nghiền); Thử nghiệm vữa xây dựng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Kiểm tra vật liệu kim loại dùng trong xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm gạch ốp lát, đá ốp lát; Bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Cơ lý bentonite; Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Bê tông nhẹ - block bê tông chưng khí áp (ACC); Gạch Terrazo.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_163-GCN-BXD_27082021.pdf

 

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 163/GCN-BXD

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...