Ngày đăng 04/10/2021 | 12:00 AM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 891 thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cửu Long E&C

(BXD) Ngày 25/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 161/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cửu Long E&C đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 891 thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cửu Long E&C
04/10/2021
(MOC.GOV.VN) - Ngày 25/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 161/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cửu Long E&C đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 56/16A, Khu phố 2, TX 25, p. Thạnh Xuân, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0316598280

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 1166/12/1/51/8 Quốc Lộ 1A, Khu phố 1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 891

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 891 gồm: Xi măng và phụ gia cho xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường polime, nhựa đường lỏng, nhũ tương nhựa đường axít; Kim loại và liên kết hàn; Kiểm tra gạch, ngói; Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn kép; Thử nghiệm bentonit; Kính xây dựng; Thử nghiệm bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm, lưới địa kỹ thuật, lõi và vỏ bọc bấc thấm; Hỗn hợp xi măng đất, gia cố kết dính, cấp phối gia cố xi măng; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_161-GCN-BXD_25082021.pdf

 

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Giấy chứng nhận 161/GCN-BXD

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...