JSOFT
Vĩnh Phúc: Hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
(MOC.GOV.VN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 quy định thực hiện hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hàng năm, tỉnh sẽ bố trí một khoản kinh phí trong dự toán ngân sách hỗ trợ 100 triệu đồng chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với dự án có tổng vốn đầu tư từ 2.000 tỷ đồng trở lên; 50 triệu đồng với dự án có tổng vốn đầu tư dưới 2.000 tỷ đồng.

Đối tượng được hỗ trợ là các dự án đầu tư mới trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian áp dụng hỗ trợ cho các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư của tỉnh từ 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2020. Nhà đầu tư được hỗ trợ theo quyết định này chỉ được hỗ trợ một lần sau khi dự án đã đi vào hoạt động; trường hợp có nhiều văn bản quy định nội dung hỗ trợ trùng lặp thì nhà đầu tư được hưởng hỗ trợ ở mức cao nhất.

Theo báo Vĩnh Phúc

Tin chỉ đạo, điều hành

Tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược KHCN ngành Xây dựng và Chương trình phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm việc tại Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Hội nghị tập huấn và chuyển giao phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng công trình xây dựng

Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Le Doan Hop

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.