JSOFT
Thanh Hóa: 190 địa điểm đầu tư khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng
(MOC.GOV.VN) - Thực hiện công tác quản lý vật liệu xây dựng, năm 2017, sản lượng sản xuất vật liệu xây dựng tăng cao, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng đã tham gia ý kiến về 190 địa điểm đầu tư khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng thời, thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công 121 hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng 36 hồ sơ, cung cấp thông tin về lĩnh vực quản lý của ngành 25 văn bản. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 26 – 11 – 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước hoạt động sản xuất và chất lượng gạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra hoạt động sản xuất gạch tuynel đối với 35 nhà máy trên địa bàn tỉnh. Truy thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với 4 đơn vị, khối lượng 111.674 m3; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 14 đơn vị, khối lượng 303.734 m3.

Theo báo Thanh Hóa

Tin chỉ đạo, điều hành

Tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược KHCN ngành Xây dựng và Chương trình phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm việc tại Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Hội nghị tập huấn và chuyển giao phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng công trình xây dựng

Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Le Doan Hop

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.