JSOFT
Quận Long Biên triển khai kế hoạch về công tác bảo vệ môi trường
12/09/2017
(MOC.GOV.VN) - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 3/7/2017 của UBND TP Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch nhằm phòng ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm môi trường; ngăn ngừa phát sinh chất thải môi trường từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn gây ô nhiễm môi trường, các hoạt động của người dân trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp; kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và xử lý các vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm kết hợp với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, đối với rác thải sinh hoạt, tổ chức cho nhân dân trên địa bàn tham gia các phòng trào cải tạo môi trường sống xung quanh khu dân cư; Mở chuyên mục bảo vệ môi trường vào ngày thứ 7 và chủ trì xây dựng bài phát thanh hàng tuần trên hệ thống truyền thanh các phường thuộc quận. Nội dung bài phát thanh tập trung vào các việc người dân cần làm để tạo môi trường xanh, sạch, sáng, đẹp; kết quả hoạt động phong trào của các phường, gương điển hình về thực hiện phong trào.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất điểm tập kết chất thải xây dựng (từ 1 đến 2 điểm) đảm bảo địa điểm có vị trí, diện tích phù hợp với tuyến thu gom, vận chuyển. Đội thanh tra xây dựng, UBND các phường chủ trì phối hợp với các phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường hàng tháng tổ chức kiểm tra việc thực hiện phương án thu gom, vận chuyển chất thải xây dựng phát sinh từ các dự án, hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết.

Đối với xử lý nước thải sinh hoạt: Quận sẽ rà soát quy hoạch và tiến độ thực hiện quy hoạch các trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống kênh, mương dẫn nước thải. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm của Chủ đầu tư công trình xây dựng trong việc chấp hành các quy định về che chắn bụi; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải xây dựng; rửa xe ra vào công trường, công trình xây dựng, đảm bảo phù hợp với quy định về bảo vệ môi trường.


Theo Hà Nội portal

Tin chỉ đạo, điều hành

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Điều động, bổ nhiệm TS. Lê Trung Thành giữ chức Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược KHCN ngành Xây dựng và Chương trình phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm việc tại Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Le Doan Hop

Giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế và các công trình sáng tạo KH và CN đạt giải để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.