JSOFT
Nhiều chuyển biến tích cực về môi trường
14/11/2017
(MOC.GOV.VN) - Năm 2017, các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg. Công tác bảo vệ môi trường nước ta đã đạt được một số kết quả, nhiều vấn đề môi trường đã được quan tâm giải quyết.

Chức năng, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường đã được rà soát, phân định rõ hơn, khắc phục được một số chồng chéo. Hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp đã được rà soát, kiểm soát chặt chẽ hơn. Những tồn tại, bất cập trong các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đang được khẩn trương rà soát và sửa đổi. Các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt ở địa phương đã chú trọng hơn đến các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư. Chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường đã được quy định thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã, Ban quản lý các khu công nghiệp), qua đó thiết lập hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, báo cáo về môi trường đồng bộ, xuyên suốt trên phạm vi cả nước.

Thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động, phong trào tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư hơn cho công tác bảo vệ môi trường. Các Bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc quán triệt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Chỉ thị số 25/CT-TTg là kiên quyết không đánh đổi môi trường vì mục tiêu phát triển kinh tế.

Hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng khu công nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng như triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát đã tăng lên. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành việc xử lý ô nhiễm triệt để đã tăng đáng kể so với năm 2016. Các nguồn gây ô nhiễm đã từng bước được kiểm soát.

Việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp đã có xu hướng giảm dần tỷ lệ chôn lấp, tăng tỷ lệ chất thải được tái chế, tái sử dụng. Chất thải nguy hại được quản lý tốt hơn thông qua việc kiểm soát nguồn phát thải, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý. Một số khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng đã từng bước được cải tạo, phục hồi.

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được những kết quả nhất định thông qua việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách.

Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường nước ta thời gian qua đã đạt được một số kết quả, nhiều vấn đề môi trường đã được quan tâm giải quyết. Áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội lên môi trường đã dần được kiểm soát tốt hơn; nhiều cơ sở, nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường được hạn chế, giảm thiểu. Ô nhiễm môi trường ở nước ta vẫn xảy ra nhưng xu hướng tăng mạnh như trước đây đã được ngăn chặn, mức độ ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi không tăng hoặc tăng không đáng kể, chất lượng môi trường ở một số nơi đã được cải thiện; một số dự báo tác động xấu tới môi trường từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đã được ngăn ngừa có hiệu quả.

Theo vea.gov.vn

Tin chỉ đạo, điều hành

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng thăm và làm việc tại Châu Âu

Triển khai kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến 2030

Sản xuất VLXD từ tro, xỉ là giải pháp cho bài toán môi trường tại Việt Nam

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Điều động, bổ nhiệm TS. Lê Trung Thành giữ chức Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Le Doan Hop

Giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế và các công trình sáng tạo KH và CN đạt giải để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.