JSOFT
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII (Thông báo số 1)
31/10/2019
(MOC.GOV.VN) - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII Thông báo số 1

Tiếp theo Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ I năm 1985, lần thứ II năm 1990, lần thứ III năm 2001, lần thứ IV năm 2005, lần thứ V năm 2010, lần thứ VI năm 2015, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường lần thứ VII sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2020 nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 8/SL về Đo lường (20/01/1950 – 20/01/2020), kỷ niệm lần thứ 20 Ngày Đo lường Việt Nam (20/01/2001- 20/01/2020), và Ngày Đo lường Quốc tế (20/5) hàng năm cũng như một loạt các sự kiện tiếp theo ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam (18/5).

Mục tiêu của Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VII nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật đo lường phục vụ phát triển kinh tế đất nước, đời sống, an ninh, quốc phòng và hội nhập kinh tế quốc tế trong vòng 5 năm (2015-2020); đồng thời là diễn đàn để các nhà khoa học và quản lý đóng góp ý kiến cho phương hướng, nhiệm vụ phát triển hoạt động đo lường trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động đo lường của Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban tổ chức trân trọng thông báo những thông tin chung liên quan đến Hội nghị và kính mời đại biểu viết bài, đăng ký tham dự Hội nghị.

Ban tổ chức rất mong được các Bộ, Ngành, Cơ sở sản xuất, kinh doanh, cán bộ nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong nước hưởng ứng và tài trợ kinh phí cho Hội nghị, góp phần để Hội nghị thành công tốt đẹp và thúc đẩy hoạt động đo lường ở nước ta phát triển mạnh mẽ.

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

• Các báo cáo tổng quan về nghiên cứu, phát triển và hội nhập quốc tế về khoa học - kỹ thuật đo lường thời gian qua của các Bộ, Ngành, Cơ sở sản xuất, kinh doanh, Trường Đại học, Viện nghiên cứu…. trong nước và trên thế giới.

• Các báo cáo về kết quả nghiên cứu ứng dụng thực tế khoa học- kỹ thuật đo lường phục vụ phát triển công nghiệp, sản xuất, kinh doanh, đời sống, an ninh - quốc phòng.

• Các báo cáo nghiên cứu về phương pháp đo, phương tiện đo và công nghệ đo.

• Các kết quả nghiên cứu về duy trì, bảo quản, dẫn xuất chuẩn đo lường quốc gia và chuẩn đo lường của các phòng hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện đo.

• Xem xét, trao tặng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Đo lường - Hội Đo lường Việt Nam cho các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ đo lường (lý thuyết đo, phương pháp đo, thiết bị đo, kể cả các phần mềm ứng dụng trong đo lường) có ứng dụng rộng rãi và hiệu quả được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020.

• Triển lãm, giới thiệu các thành tựu nghiên cứu ứng dụng, các sản phẩm khoa học công nghệ đo lường.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

• Cán bộ khoa học và quản lý trong lĩnh vực đo lường tại các Bộ, Ngành, Cơ sở sản xuất, kinh doanh, Trường Đại học, Viện nghiên cứu…. trong nước và quốc tế.

• Cán bộ làm công tác đo lường, hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện đo trong hệ thống cơ quan quản lý Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và các Bộ, Ngành.

• Nghiên cứu sinh, sinh viên các Trường Đại học có liên quan và quan tâm.

CÁC NGÀY GHI NHỚ

• Đăng ký tham dự: Trước ngày 30 tháng 4 năm 2020.

• Gửi tóm tắt báo cáo khoa học: Trước ngày 30 tháng 12 năm 2019.

• Gửi toàn văn báo cáo khoa học: Trước ngày 28 tháng 02 năm 2020.

• Đăng ký tham dự triển lãm: Trước ngày 30 tháng 4 năm 2020.

ĐĂNG KÝ VÀ LỆ PHÍ THAM GIA HỘI NGHỊ

• Đăng ký tham dự Hội nghị theo phiếu đăng ký kèm theo và gửi về Ban tổ chức và Ban thư ký trước ngày 30 tháng 04 năm 2020.

• Tóm tắt báo cáo khoa học bằng tiếng Việt và tiếng Anh với 200 đến 300 từ gửi Ban thư ký trước ngày 30 tháng 12 năm 2019.

• Căn cứ nội dung báo cáo tóm tắt, Ban thư ký sẽ thông báo cho các tác giả có nội dung phù hợp để chuẩn bị cho việc gửi toàn văn báo cáo cùng với các hướng dẫn chi tiết.

• Toàn văn báo cáo khoa học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh gửi về Ban thư ký trước ngày 28 tháng 02 năm 2020.

• Báo cáo được đánh máy bằng phông chữ Time News Roman trên MS.Word và kèm theo bản mềm. Toàn bộ báo cáo không quá 6 trang A4 (kể cả hình vẽ). Trình bày nội dung bài: cỡ chữ 12; tên bài: cỡ chữ 14 đậm; tên tác giả, học hàm, học vị, cơ quan: cỡ chữ 12 đậm nghiêng; căn lề: trên 2 cm; dưới 2 cm, phải 2, 5 cm; trái 2,5 cm.

• Các báo cáo sẽ được xem xét, đánh giá bởi 02 phản biện độc lập, được lựa chọn in vào Tuyển tập báo cáo khoa học của Hội nghị. Tuyển tập báo cáo khoa học sẽ được Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin Truyền thông) cấp mã số ISBN và xuất bản tại Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật.

• Phí tham gia Hội nghị: 500 000 đ/người; đối với nghiên cứu sinh, sinh viên 250.000 đ/người.

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban: PGS.TS. Vũ Khánh Xuân, Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam

Phó trưởng ban: Ths. Nguyễn Hùng Điệp, Vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phó trưởng ban: TS. Bùi Quốc Thụ, Phó viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam

BAN NỘI DUNG

Trưởng ban: GS.TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo

Phó trưởng ban: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Mai, Đại học Bách khoa Hà Nội

Phó trưởng ban: TS. Cao Xuân Quân, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam

Và các ủy viên là các Trưởng tiểu ban:

1/ Tiểu ban: “Những vấn đề chung về đo lường” , PGS.TS. Vũ Khánh Xuân, Hội Đo lường Việt Nam

2/ Tiểu ban: “Đo lường cơ- quang học, âm thanh và rung động”, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Mai, Đại học Bách khoa Hà Nội

3/ Tiểu ban: “Đo lường điện – điện tử và xử l. tín hiệu”, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương, Đại học Bách khoa Hà Nội

4/ Tiểu ban: “Đo lường nhiệt và thủy khí động lực học”, PGS.TS. Đào Mộng Lâm, Viện Khoa học Công nghệ quân sự

5/ Tiểu ban: “Đo lường hóa l., bức xạ - ion hóa, y sinh và môi trường”, PGS.TS. Tạ Thị Thảo, Đại học Quốc gia Hà Nội

6/ Tiểu ban: “Đo lường điều khiển và tin học công nghiệp”, PGS.TS. Nguyễn Tăng Cường, Học viện Kỹ thuật quân sự

BAN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

Trưởng ban: TS. Bùi Quốc Thụ, Phó viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam

Phó trưởng ban: KSC. Trần Khắc Điền, Phó chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban: TS. Trần Quang Uy - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư k. Hội Đo lường Việt Nam.

Phó trưởng ban: KSC. Dương Quốc Thao – Hội Đo lường Việt Nam

Phó trưởng ban: KS. Nguyễn Anh Tuấn – Viện Đo lường Việt Nam

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ GỬI BÁO CÁO

Ban thư ký Hội nghị

Viện Đo lường Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: (024) 38 363 242; Fax: (04) 37 564 260

Email: tranquanguy5@gmail.com; thaodqvmi@gmail.com; tuanna@vmi.gov.vn

Văn phòng Hội Đo lường Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: (024) 37 564 261; Email: hoidoluong@hn.vnn.vn.


Tài liệu đính kèm bài viết.

Phieu dang ky

HN KHKT do luong toan quoc lan thu VII (Thong bao so 1)

Tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện Vật liệu xây dựng

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đầu tư, quản lý, khai thác không gian ngầm phục vụ công cộng đô thị thích ứng với điều kiện Việt Nam”

Bộ Xây dựng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thay thế sợi amiăng bằng các loại sợi khác trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng ”, mã số RD 106-18

Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo block bê tông polymer siêu nhẹ, ứng dụng cho kết cấu vách ngăn lắp ghép trong công trình nhà cao tầng ”, mã số RD 44-18

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn và thẩm định đề cương, dự toán chi tiết nhiệm vụ KHCN năm 2020 (nhiệm vụ thuộc Đề án 198)

Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ

Le Doan Hop

Bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp B3-CC1 khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD tại dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tháp A dự án Sunbay Park Hotel & Resort

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 13:2018/BXD

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Văn phòng làm việc, xây dựng tại số 65 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bào PCCC cho công trình Khu phức hợp khách sạn cao cấp 5 sao, trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ, xây dựng tại phường ô đất H5CC1, khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khu chung cư, khách sạn, thương mại và dịch vụ, xây dựng tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.