JSOFT
Ngày 13/9/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BXDvề việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Từ khóa:
Phòng mô phỏng năng lượng đã chính thức ra mắt tại Bộ Xây dựng ngày 12/9/2017. Phòng mô phỏng do USAID tài trợ thông qua Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam.
Từ khóa:
1. Tiết kiệm năng lượng ưu việt hơn công trình truyền thống
Từ khóa:
Từ nay đến năm 2018, TP. Hà Nội sẽ đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các chính sách về ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thúc đẩy xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường làng nghề; hoàn thiện các cơ chế chính sách về quản lý và phát triển và bảo vệ môi trường làng nghề.
Từ khóa:
Dân số tăng, đời sống kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó là áp lực về ô nhiễm môi trường ngày càng lớn. Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hiện nay còn nhiều khó khăn, bất cập đòi hỏi sự đổi mới về công nghệ trong xử lý rác thải.
Từ khóa:
Để thực hiện quy hoạch xử lý chất thải rắn, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã nêu đề xuất với TP. Hà Nội cần phải huy động nguồn lực xã hội, tiếp cận được công nghệ xử lý hiện đại, đẩy mạnh việc xác hội hóa các dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn.
Từ khóa:
Xử lý chất thải rắn bằng biện pháp chôn lấp gây lãng phí đất đai, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Vì vậy, lựa chọn các công nghệ xử lý tiên tiến được coi là giải pháp tối ưu để xử lý chất thải rắn trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa:
Theo Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn tỉnh có 14 dự án đầu tư vào xử lý rác tại 9 khu xử lý rác theo quy hoạch, trong đó 11 dự án đã hoàn thành đầu tư giai đoạn đầu và đi vào hoạt động, tiếp nhận rác tại các địa phương để xử lý.
Từ khóa:
UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 3/7/2017 của UBND TP Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Từ khóa:
UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Công văn số 4183/UBND-NN đề xuất gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Từ khóa:
Le Doan Hop

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Tin chỉ đạo, điều hành

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược KHCN ngành Xây dựng và Chương trình phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm việc tại Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Hội nghị tập huấn và chuyển giao phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng công trình xây dựng

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.