JSOFT
Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017
25/07/2017
(MOC.GOV.VN) - Ngày 23/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1442/BXD-TCCB gửi các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ.

 Theo Quyết định số 1487/QĐ-BKHCN ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) từ hạng II lên hạng I và từ hạng III lên hạng II năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN từ hạng II lên hạng I và từ hạng III lên hạng II năm 2017 trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về việc này, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ, tổ chức rà soát hồ sơ theo danh sách viên chức đã đăng ký từ đầu năm 2017 để thống nhất danh sách chính thức đối với viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, báo cáo về Bộ Xây dựng. Theo đó đối với viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng không qua thi, đơn vị lập danh sách và kèm theo 02 bộ hồ sơ theo mẫu quy định để báo cáo Bộ Xây dựng xét thăng hạng đối với viên chức hạng III lên hạng II và thẩm định chuyển Bộ Khoa học và công nghệ xét thăng hạng đối với viên chức hạng II lên hạng I (Viên chức đã tham dự các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ).

Đối với viên chức đủ điều kiện thi thăng hạng, đơn vị lập danh sách và kèm theo 02 bộ hồ sơ theo mẫu quy định để báo cáo Bộ Xây dựng chuyển Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Công văn số 1858/BKHCN-TCCB ngày 09/6/2017 của Bộ Khoa học và công nghệ (kèm theo).

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo danh sách dự thi gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 07/7/2017 (đồng thời gửi email: viettrungbxd@gmail.com) và gửi hồ sơ dự thi trước ngày 15/7/2017 để tổng hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1442/BXD-TCCB

Tin chỉ đạo, điều hành

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng thăm và làm việc tại Châu Âu

Triển khai kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến 2030

Sản xuất VLXD từ tro, xỉ là giải pháp cho bài toán môi trường tại Việt Nam

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Điều động, bổ nhiệm TS. Lê Trung Thành giữ chức Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Le Doan Hop

Giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế và các công trình sáng tạo KH và CN đạt giải để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.