JSOFT
Ngày 23/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1442/BXD-TCCB gửi các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ.
Từ khóa:
Bộ Xây dựng nhận công văn số 18/CV-BXD ngày 04/5/2017 của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD. Ngày 08/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 287/BXD-KHCN trả lời như sau:
Từ khóa:
Bộ Xây dựng đã có công văn 286/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1.
Từ khóa:
Ngày 08/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 285/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Bắc Chương Dương về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1.
Từ khóa:
Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 107/CV-LAND ngày 19/5/2017 của Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5 về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD.
Từ khóa:
Ngày 08/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 283/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5 về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1.
Từ khóa:
Ngày 08/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 282/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nano về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy.
Từ khóa:
Ngày 08/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 281/BXD-KHCN gửi Công ty Bệnh viện đa khoa quốc tế Việt Séc - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển y khoa Phụng Nghĩa về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy.
Từ khóa:
Bộ Xây dựng nhận công văn số 16/CV-BXD ngày 28/4/2017 của Công ty Công ty Cổ phần THT Nha Trang về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD. Ngày 08/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 280/BXD-KHCN trả lời như sau:
Từ khóa:
Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 941/CV-BDA ngày 15/5/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình về hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật bổ sung tăng cường để đảm bảo an toàn đối với thiết kế đường giao thông dành cho xe chữa cháy có chiều rộng từ 2 đến 3,5 m của công trình: “Xây dựng Trường mầm non Cống Vị”.
Từ khóa:
Le Doan Hop

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

Tin chỉ đạo, điều hành

Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược KHCN ngành Xây dựng và Chương trình phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm việc tại Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Hội nghị tập huấn và chuyển giao phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng công trình xây dựng

Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.