JSOFT

Thí nghiệm > Hoạt động chứng nhận

Ngày 25/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 85/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Fbuild đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 83/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thương mại và kiểm định xây dựng An Tâm Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 82/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Địa chất nền móng Phương Nam GF đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 81/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần E.C.C đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 79/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn khảo sát xây dựng Thế Kỷ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 78/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Sơn La đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 77/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Sơn La đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 76/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa (thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 75/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 74/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng DKT268 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tin chỉ đạo, điều hành

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Điều động, bổ nhiệm TS. Lê Trung Thành giữ chức Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược KHCN ngành Xây dựng và Chương trình phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm việc tại Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Le Doan Hop

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.