JSOFT
Ngày 24/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 394/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Quốc Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 18/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 389/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng Ninh Thuận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 18/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 390/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư thương mại thiết kế xây dựng Trung Nghĩa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 18/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 391/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thương mại xây dựng SMAKING đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 24/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 394/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Quốc Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 11/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 364/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tâm Trí đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 11/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 363/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng An Thịnh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 07/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 360/GCN-BXD về việc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trung Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 357/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Bắc – BPQ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 356/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tin chỉ đạo, điều hành

Tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược KHCN ngành Xây dựng và Chương trình phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm việc tại Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Hội nghị tập huấn và chuyển giao phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng công trình xây dựng

Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Le Doan Hop

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.