JSOFT
Ngày 08/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 288/GCN-BXD về việc Trung tâm Thí nghiệm và Chuyển giao công nghệ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Từ khóa:
Ngày 07/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 276/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Huy Tuấn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Từ khóa:
Ngày 29/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 267/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần XTEST Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Từ khóa:
Ngày 29/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 266/GCN-BXD về việc Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Từ khóa:
Ngày 29/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 265/GCN-BXD về việc Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Từ khóa:
Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 264/GCN-BXD về việc Trung tâm tư vấn Khảo sát thiết kế công trình Quốc phòng - Binh chủng Công binh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Từ khóa:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại HMC Hà Nội
Từ khóa:
Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 249/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định công trình JMC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Từ khóa:
Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 248/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Hoàng Phố đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Từ khóa:
Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 247/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần VIETCONS đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
Từ khóa:
Le Doan Hop

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

Tin chỉ đạo, điều hành

Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược KHCN ngành Xây dựng và Chương trình phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm việc tại Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Hội nghị tập huấn và chuyển giao phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng công trình xây dựng

Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.