JSOFT
Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện
25/12/2020
(MOC.GOV.VN) - Ngày 24/12/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) thực hiện. Nhiệm vụ xây dựng 4 tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN “Phương pháp luận xác định định mức hiệu suất năng lượng”, TCVN “Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể của tòa nhà - Phần 1: Khung tổng quát và các quy trình”, TCVN “Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Các chỉ số, yêu cầu, xếp hạng và giấy chứng nhận - Phần 1: Các khía cạnh chung và áp dụng đối với hiệu quả năng lượng tổng thể”, TCVN “Quy tắc kỹ thuật chung về đo lường, tính toán và thẩm định tiết kiệm năng lượng của các dự án”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh kết luận cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Sơn Lâm nêu rõ lý do, sự cần thiết của Nhiệm vụ, đồng thời cho biết, việc xây dựng các TCVN nêu trên nhằm phục vụ công tác kiểm soát tuân thủ các quy định của QCVN 09:2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đồng bộ hóa hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế.

Theo ThS. Nguyễn Sơn Lâm, 4 tiêu chuẩn được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn gốc BS EN 16231:2012, ISO 52000-1:2017, ISO 52003-1:2017, ISO 17741:2016 và các tài liệu nước ngoài liên quan. Nhóm nghiên cứu cũng tham khảo các tiêu chuẩn Việt Nam để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất các thuật ngữ, định nghĩa.

Đối với dự thảo TCVN “Phương pháp luận xác định định mức hiệu suất năng lượng”, nhóm nghiên cứu bổ sung phụ lục G do nhận thấy tiêu chuẩn gốc tuy đã xây dựng các bước tổng quát của quá trình xác định định mức hiệu suất năng lượng, song không đưa ra cách tính toán cụ thể định mức hiệu suất năng lượng cho các tòa nhà, do đó không thể xác định được định mức hiệu suất năng lượng cho các tòa nhà xây dựng mới. ThS. Nguyễn Sơn Lâm cho biết: việc bổ sung phụ lục này đồng thời tạo cơ sở để triển khai thực hiện TCVN “Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Các chỉ số, yêu cầu, xếp hạng và giấy chứng nhận - Phần 1: Các khía cạnh chung và áp dụng đối với hiệu quả năng lượng tổng thể”.

Theo nhận xét của Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng, nhóm nghiên cứu đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng. Các bản dịch sát nghĩa và đảm bảo chất lượng. Hồ sơ nghiệm thu tuân thủ đúng các quy định. Hội đồng cũng nhất trí với việc bổ sung phụ lục G vào TCVN “Phương pháp luận xác định định mức hiệu suất năng lượng”.

Để nâng cao chất lượng báo cáo tổng kết và các dự thảo tiêu chuẩn, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần lưu ý sử dụng nhất quán thuật ngữ khoa học giữa các dự thảo tiêu chuẩn và với các tiêu chuẩn khác nằm trong hệ thống TCVN, Việt hóa tối đa trong quá trình biên dịch, chỉnh sửa một số lỗi in ấn, chế bản, đánh máy.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện báo cáo tổng kết và các dự thảo tiêu chuẩn, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Nhiệm vụ Khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu thuộc IBST thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà

 

Tin chỉ đạo, điều hành

Penetron và các tiêu chuẩn môi trường trong xây dựng

Góp ý cho dự thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2030

Khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện Vật liệu xây dựng

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đầu tư, quản lý, khai thác không gian ngầm phục vụ công cộng đô thị thích ứng với điều kiện Việt Nam”

Bộ Xây dựng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thay thế sợi amiăng bằng các loại sợi khác trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng ”, mã số RD 106-18

Le Doan Hop

Tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022 và giai đoạn 03 năm (2022-2024)

Bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp B3-CC1 khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD tại dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tháp A dự án Sunbay Park Hotel & Resort

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 13:2018/BXD

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Văn phòng làm việc, xây dựng tại số 65 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.