JSOFT
Nghiệm thu Đề tài biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam "Tuy nen kỹ thuật - yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu"
(MOC.GOV.VN) - Ngày 15/6/2017 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả của Đề tài biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) - "Tuy nen kỹ thuật - yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu" do Viện KHCN Xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường (Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội đồng - TS. Hoàng Quang Nhu chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp


Theo báo cáo của Chủ nhiệm đề tài - TS. Trần Toàn Thắng tại cuộc họp, hiện nay, trong các đô thị lớn của nước ta có nhu cầu cấp thiết về phát triển những tuyến mới của hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, cáp viễn thông…), mở rộng những tuyến đã có và chỉnh trang mỹ quan đô thị - việc xây dựng các tuy nen kỹ thuật ngầm để đáp ứng nhu cầu trên là cần thiết và cấp bách. Mặc dù tại nhiều đô thị đã triển khai các dự án xây dựng các đường hầm (tuy nen) dùng chung cho các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật ngầm, nhưng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ cho công tác này còn rất hạn chế, gây khó khăn cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư vì thiếu cơ sở pháp lý do chưa được hướng dẫn, quy định cụ thể. Từ những đòi hỏi của thực tiễn, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện KHCN Xây dựng triển khai Đề tài nghiên cứu biên soạn TCVN ""Tuy nen kỹ thuật - yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu" trên cơ sở chuyển dịch từ tiêu chuẩn nước ngoài, có điều chỉnh phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Theo TS. Trần Toàn Thắng, qua nghiên cứu các tiêu chuẩn tương đương của nước ngoài, cho thấy, tiêu chuẩn của Nga СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 - Коллекторы для инженерных коммуникаций - Требования к проектированю, строителству, контролю качества и приемке работ (Đường hầm dùng chung cho các dịch vụ kỹ thuật - Yêu cầu đối với việc thiết kế, xây dựng, kiểm soát chất lượng và nghiệm thu công trình) với những hướng dẫn và quy định rất cụ thể và phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam trong các lĩnh vực kết cấu xây dựng do các tiêu chuẩn đó chủ yếu được chuyển dịch từ tiêu chuẩn của Nga.

Bên cạnh việc chuyển dịch từ bản gốc tiêu chuẩn Nga, nhóm tác giả đã loại bỏ một số nội dung không phù hợp với điều kiện Việt Nam, ví dụ như điều kiện khí hậu băng giá, tuyết. Đồng thời nhóm tác giả cũng nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn của Nga, của Việt Nam để viện dẫn hoặc dẫn chiếu, tham khảo các tiêu chuẩn Việt Nam để đảm bảo đồng bộ về hệ thống, thống nhất về thuật ngữ.

Dự thảo Tiêu chuẩn TCVN "Tuy nen kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu" được biên soạn gồm 7 phần và 3 phụ lục: Phạm vi áp dụng; Tiêu chuẩn viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Quy định chung; Khảo sát và thiết kế; Tổ chức và thi công xây dựng; Kiểm tra và nghiệm thu công việc.

Đánh giá về sự cần thiết, các chuyên gia phản biện của Hội đồng cho rằng, việc nghiên cứu biên soạn TCVN "Tuy nen kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu" là hết sức cần thiết do hiện nay ở nước ta chưa có. Tiêu chuẩn này sẽ là công cụ để các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng trong quản lý, phát triển đô thị. Việc biên soạn tiêu chuẩn theo phương pháp chuyển dịch từ tiêu chuẩn của các nước tiên tiến, ở đây là tiêu chuẩn của Nga, là phương pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất trong công tác tiêu chuẩn hóa của nước ta. Lựa chọn chuyển dịch từ tiêu chuẩn Nga tương đương, phiên bản mới nhất, là hợp lý, nội dung của tiêu chuẩn bao quát nhưng cũng rất chi tiết, có tính khả thi áp dụng cao trong thực tế.

Các chuyên gia của Hội đồng đánh giá cao sự nghiêm túc của nhóm tác giả trong việc thực hiện Đề tài này, chất lượng chuyển dịch tốt, tài liệu viện dẫn phong phú, nội dung và bố cục dự thảo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, các chuyên gia của Hội đồng cũng đóng góp ý kiến để nhóm tác giả chỉnh sửa một số đoạn văn phong dịch còn thiếu chính xác, chưa thuần việt, sử dụng thuật ngữ thiếu thống nhất…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Hoàng Quang Nhu nhất trí với các ý kiến đánh giá và góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên của Hội đồng, đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu, tiếp thu. Chủ tịch Hội đồng Hoàng Quang Nhu cũng lưu ý nhóm tác giả cần nghiên cứu mở rộng thêm phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này, cập nhật các tiêu chuẩn viện dẫn mới, rà soát phần nghiệm thu cho phù hợp với các quy định của pháp luật xây dựng về nghiệm thu công trình xây dựng đã ban hành.

Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu kết quả của Đề tài, với mức đánh giá xếp loại xuất sắc./.


Minh Tuấn 

Tin chỉ đạo, điều hành

Tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược KHCN ngành Xây dựng và Chương trình phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm việc tại Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Hội nghị tập huấn và chuyển giao phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng công trình xây dựng

Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Le Doan Hop

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.