JSOFT
Nghiệm thu các đề tài do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện
08/01/2018
(MOC.GOV.VN) - Ngày 18/12/2017, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp Hội đồng KHKT nghiệm thu các đề tài khoa học do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện, gồm: TCVN Tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung; Chỉ dẫn kỹ thuật Tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung. Cuộc họp do ông Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

 

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm tác giả, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Đinh Quốc Dân cho biết, xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện đang là vấn đề cấp bách, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, ban hành nhiều chính sách có liên quan. Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: “Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng”, với mục tiêu đến năm 2020 phải xử lý và sử dụng tro, xỉ, thạch cao đảm bảo đáp ứng lượng tồn trữ tại bãi chứa của từng nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón nhỏ hơn tổng lượng phát thải của 2 năm sản xuất.

TS. Đinh Quốc Dân cho biết, TCVN Tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu  san lấp - Yêu cầu chung được áp dụng cho tro, xỉ nhiệt điện sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Về nội dung, Dự thảo TCVN phân loại tro, xỉ theo các loại sau: Theo thành phần hạt; theo độ ẩm; theo công nghệ thải; tro xỉ xử lý. Trong đó, tro, sỉ xử lý là hỗn hợp tro, xỉ được trộn với  các loại nguyên vật liệu khác như xi măng, chất kết dính, phụ gia, chất độn hoặc vật liệu xây dựng khác để cải thiện các đặc tính cơ - lý - hóa của hỗn hợp vật liệu.

Yêu cầu đối với tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp: Tro, xỉ nhiệt điện phải được phân định, phân loại đáp ứng các điều kiện môi trường được sử dụng là vật liệu xây dựng có kiểm soát theo tiêu chuẩn này; tro, xỉ nhiệt điện khi sử dụng làm vật liệu xây dựng san lấp cho các công trình xây dựng phải được kiểm soát từ nguồn cung cấp, quá trình vận chuyển, xử lý vật liệu, thi công và sử dụng nhằm đảm bảo các yêu cầu liên quan (môi trường, kỹ thuật, an toàn lao động…).

Yêu cầu đối với bãi san lấp sử dụng tro, xỉ nhiệt điện gồm: Yêu cầu chung về thiết kế (lựa chọn địa điểm, thiết kế bãi san lấp, yêu cầu đối với cấp phối vật liệu). Đối với quy mô khối san lấp lớn hơn 10.000m2 phải có lớp lót, lớp phủ và hệ thống thu gom nước mặt và nước chiết đảm bảo yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường.

Về Chỉ dẫn kỹ thuật Tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung, Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân cho biết, Chỉ dẫn này được áp dụng đối với sử dụng tro, xỉ nhiệt điện vào san lấp phục vụ cho các công trình xây dựng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Khi áp dụng chỉ dẫn kỹ thuật này cần tuân thủ các quy định hiện hành về tro, xỉ và các quy định an toàn khác có liên quan.

Chỉ dẫn kỹ thuật đưa ra những yêu cầu sử dụng tro, xỉ nhiệt điện vào san lấp. Đối với tro, xỉ nhiệt điện thì phải đáp ứng TCVN Tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu  san lấp - Yêu cầu chung. Thuộc tính kỹ thuật và môi trường thay đổi phụ thuộc vào nguồn thải phải được đánh giá đối với từng nguồn phát thải tro, xỉ hoặc hỗ hợp tro, xỉ kết hợp với các vật liệu khác để sử dụng phù hợp vào san lấp. Tro, xỉ có thể được sử dụng độc lập, hoặc trộn với đất hoặc với vật liệu xây dựng khác để đạt được các thuộc tính mong muốn. Yêu cầu đối với loại tro, xỉ dùng cho san lấp tùy thuộc điều kiện cụ thể của công trình, mục đích san lấp.

Về thuộc tính kỹ thuật của tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp: Tro, xỉ nhiệt điện có thể được cung cấp từ một hoặc nhiều nguồn tro, xỉ khác nhau, mỗi loại tro, xỉ có đặc trưng kỹ thuật riêng và phải được xem xét khi thiết kế. Các thuộc tính kỹ thuật của tro, xỉ cùng các yêu cầu và phương pháp thử tương ứng: Thành phần hạt, khối lượng riêng, khối lượng thể tích, độ ẩm, đặc trưng đầm chặt, đặc trưng cường độ, khả năng thấm, độ trương nở, sự hóa lỏng, đặc trưng xói mòn, độ pH, điện trở suất, nồng độ lưu huỳnh…

Chỉ dẫn kỹ thuật này cũng đưa ra những yêu cầu về kiểm tra chất lượng thi công, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Nhằm giúp nhóm tác giả hoàn thiện các báo cáo của đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng đã đóng góp nhiều ý kiến. Ông Lê Trung Thành - Chủ tịch Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng cho biết, đây là một tiêu chuẩn quan trọng, nhằm mục tiêu giải quyết vấn đề tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện, do đó nhóm tác giả cần rà soát lại nội dung tiêu chuẩn đảm bảo hợp lý, chính xác.

Chủ tịch Hội đồng Lê Trung Thành yêu cầu nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng, sớm hoàn thiện dự thảo, gửi lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng quyết định nghiệm thu TCVN Tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu  san lấp - Yêu cầu chung, với kết quả đạt loại Khá. Đối với Chỉ dẫn kỹ thuật Tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung, Chủ tịch Hội đồng Lê Trung Thành yêu cầu nhóm tác giả tổng hợp thêm ý kiến các đơn vị thi công san lấp, để hoàn thiện Chỉ dẫn trước khi trình Bộ ban hành.


Trần Đình Hà

Tin chỉ đạo, điều hành

Penetron và các tiêu chuẩn môi trường trong xây dựng

Góp ý cho dự thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2030

Khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện Vật liệu xây dựng

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đầu tư, quản lý, khai thác không gian ngầm phục vụ công cộng đô thị thích ứng với điều kiện Việt Nam”

Bộ Xây dựng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thay thế sợi amiăng bằng các loại sợi khác trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng ”, mã số RD 106-18

Le Doan Hop

Tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022 và giai đoạn 03 năm (2022-2024)

Bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp B3-CC1 khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD tại dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tháp A dự án Sunbay Park Hotel & Resort

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 13:2018/BXD

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Văn phòng làm việc, xây dựng tại số 65 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.