JSOFT

Hoạt động nhiệm vụ, đề tài

Tin hoạt động nhiệm vụ đề tàiLĩnh vựcChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ “Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy định của QCVN 09:2013/BXD về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả”Hoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của Hội Bê tông Việt NamHoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình lấy ý kiến cộng đồng trong các dự án phát triển đô thịHoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Nghiệm thu cấp Bộ các đề tài khoa học của Hội Bê tông Việt NamHoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Nghiệm thu Đề tài biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam "Tuy nen kỹ thuật - yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu"Hoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Nghiệm thu các Dự thảo TCVN soát xét, chỉnh sửa TCVN 7959:2011, TCVN 9029:201 và TCVN 9030:2011Hoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Áp dụng QCVN 06:2010/BXDHoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Nghiệm thu đề tài biên soạn tiêu chuẩn "Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén"Hoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn “Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật chung, quy tắc nghiệm thu, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản”Hoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu xây dựng danh mục tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtHoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn TCVN "Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông"Hoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Hội thảo Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất bổ sung, sửa đổi Quy chuẩn QCVN 09:2013/BXDHoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Nghiệm thu 02 TCVN do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiệnHoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Tiêu chuẩn Xây dựng Việt NamHoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về khí thải và tiếng ồnHoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Bộ quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hạiHoạt động nhiệm vụ, đề tàiChi tiết
Le Doan Hop

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Tin chỉ đạo, điều hành

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược KHCN ngành Xây dựng và Chương trình phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm việc tại Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Hội nghị tập huấn và chuyển giao phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng công trình xây dựng

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.