JSOFT

Hoạt động nhiệm vụ, đề tài

Tin hoạt động nhiệm vụ đề tàiChi tiết
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ ván khuôn leo trong thi công các công trình cao tầng tại Việt Nam”Chi tiết
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp môi trường do Viện Vật liệu Xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ soát xét TCVN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu đề tài do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiệnChi tiết
Hội thảo tham vấn ý kiến cho dự thảo Đề án Phát triển Công trình xanh, Công trình hiệu quả năng lượng giai đoạn 2022 - 2030Chi tiết
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hướng dẫn chi tiết đo bóc khối lượng công trình giao thông, công trình cấp nước và thoát nước”Chi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng 02 TCVN hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn và xác định, đo lường và thẩm định hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà”Chi tiết
Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng xem xét chấp thuận nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa LiênChi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng”Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng xanh. Áp dụng thử nghiệm cho xi măng và sứ vệ sinh” do Viện Vật liệu xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị theo định hướng phát triển bền vững”Chi tiết
Nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu các dự thảo TCVN do Viện Vật liệu Xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu 2 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1Chi tiết
Nghiệm thu các dự thảo TCVN do Hiệp hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiệnChi tiết
Soát xét TCVN 4030 : 2003 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịnChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ “Xây dựng và cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050”Chi tiết
Nghiệm thu các đề tài do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu các đề tài do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu các dự án sự nghiệp kinh tế của Viện Kiến trúc quốc giaChi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ do trường Đại học Xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu các Nhiệm vụ của Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt NamChi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do Đại học Kinh tế quốc dân thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCPChi tiết
Nghiệm thu các nhiệm vụ của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc giaChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ của Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng)Chi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCPChi tiết
Nghiệm thu Dự thảo TCVN do Viện Vật liệu xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học do Viện Vật liệu xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ của Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sảnChi tiết
Nghiệm thu dự án sự nghiệp bảo vệ môi trường của Cục Hạ tầng kỹ thuậtChi tiết
Nghiệm thu đề tài do Viện Vật liệu xây dựng thực hiệnChi tiết
Điều tra khảo sát tình hình sản xuất và sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên tại Việt NamChi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học của Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí MinhChi tiết
Nghiệm thu Đề tài do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu dự thảo TCVN do Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do VIUP thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do Viện Kinh tế xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do trường Đại học Xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của tường chèn tới hệ kết cấu khung bê tông cốt thép chịu động đất được thiết kế theo quan niệm hiện đại”Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựngChi tiết
Nghiệm thu Đề tài KHCN do Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ soát xét quy chuẩn 18:2014/BXD về an toàn trong xây dựngChi tiết
Nghiệm thu các đề tài KHCN của trường Đại học Xây dựng Miền TâyChi tiết
Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ do Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu các dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu các Nhiệm vụ Khoa học công nghệ do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của trường Đại học Kiến trúc Hà NộiChi tiết
Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn đèn LED đối với công trình công cộngChi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiệnChi tiết
Nghiên cứu ứng dụng nội bảo dưỡng để giảm co ngót và nứt kết cấu bê tông cường độ cao trong công trình xây dựng ở Việt NamChi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu trường Đại học Thủy lợi thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Dự thảo TCVN “Vách ngăn trong xây dựng - Phương pháp thử”Chi tiết
Nghiệm thu 02 Dự thảo TCVN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân hư hỏng do gió bão của các cột điện bê tông cốt thép ly tâm và đề xuất giải pháp khắc phục”Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu chế tạo thủy tinh bọt cách nhiệt” do Viện Vật liệu xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Đề tài KHCN do nhóm nghiên cứu trường Đại học Thủy lợi thực hiệnChi tiết
Nghiên cứu giải pháp kết cấu lắp ghép sử dụng bê tông tính năng cao cho công trình xây dựng trên đảoChi tiết
Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM”Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài “Bảo tồn thích ứng di sản làng xã truyền thống trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới”Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài KHCN do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiệnChi tiết
Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt NamChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ “Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong quản lý chất thải rắn và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn phù hợp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính”Chi tiết
Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ quản lý xây dựng và đô thị các cấpChi tiết
Nghiệm thu đề tài do Viện Vật liệu xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu mở rộng ứng dụng thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch nhằm quản lý khai thác không gian tầng cao trong đô thị”Chi tiết
Nghiệm thu đề tài do Viện Kinh tế xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu mô hình phân bố mật độ dân cư và hình thái đô thị tại các đô thị lớn ở Việt NamChi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN "Xác định các chỉ tiêu và tiêu chí quy hoạch - kiến trúc kiểm soát xây dựng nhà cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử"Chi tiết
Nghiệm thu các Dự thảo TCVNChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ KHCN do Học viện AMC thực hiệnChi tiết
Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cho các ngành sản xuất VLXD (Vật liệu ốp lát, kính xây dựng, sứ vệ sinh)Chi tiết
Nghiệm thu đề tài do trường Đại học Xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam thực hiệnChi tiết
Nghiên cứu cường độ chịu nén của khối xây gạch không nung phục vụ tính toán thiết kếChi tiết
Nghiệm thu Đề tài do Học viện Kỹ thuật Quân sự thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện nghiên cứu và phát triển đô thị xanh Việt Nam chủ trì thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể khắc phục hiện tượng thấm, nứt của các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung”Chi tiết
Nghiệm thu các dự thảo TCVN liên quan đến đặc tính hiệu quả năng lượng của vật liệu xây dựngChi tiết
Nghiệm thu Đề tài do Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Dự án SNKT do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu các dự thảo TCVN do Hội Bê tông Việt Nam biên soạnChi tiết
Nghiệm thu dự thảo TCVN “Khoan kích ngầm - Vỏ ống bê tông cốt thép dùng cho hệ thống thoát nước - Yêu cầu kỹ thuật”Chi tiết
Nghiệm thu 2 dự thảo TCVN do Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam biên soạnChi tiết
Nghiệm thu Dự án SNKT “Điều tra, khảo sát thực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư”Chi tiết
Nghiệm thu các Dự thảo TCVN do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu các Dự thảo TCVN do Hội Bê tông Việt Nam và Viện Vật liệu xây dựng biên soạnChi tiết
Nghiệm thu Đề tài do Viện Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Đề tài do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu đề tài biên soạn TCVN “Đất xây dựng - Phân loại”Chi tiết
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng”Chi tiết
Nghiệm thu Dự thảo TCVN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Đề tài do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do Học viện AMC thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu các Dự thảo Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt NamChi tiết
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống trộn vật liệu cho dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000m3/năm"Chi tiết
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt gạch bê tông khí chưng áp điều khiển tự động, công suất 200.000 m3/năm”Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài do Trường Đại học Xây dựng miền Trung thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu lập Đồ án Quy hoạch xây dựng huyện nông thôn mới”Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài “Tháp thép viễn thông - tiêu chuẩn thiết kế”Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong hoạt động xây dựng theo hình thức PPP”Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài do Viện Khoa học và Công nghệ Xây dựng thực hiệnChi tiết
Kế hoạch phân bổ kinh phí thực hiện chương trình, đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ trọng điểm năm 2019Chi tiết
Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực kinh tế xây dựng, cơ chế chính sách, quản lý xây dựng và cơ khí xây dựngChi tiết
Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực nhà ở và vật liệu xây dựngChi tiết
Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực thiết kế, xây dựng công trình và công nghệ xây dựngChi tiết
Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và đào tạoChi tiết
Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thịChi tiết
Kế hoạch phân bổ kinh phí thực hiện chương trình, đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ năm 2019Chi tiết
Hội thảo tham vấn Đề xuất hệ thống dán nhãn năng lượng, đo lường và kiểm định hiệu quả năng lượng công trình tại Việt NamChi tiết
Các mô hình thiết bị tiết kiệm năng lượng hoạt động ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu về đào tạo, thực hành tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhàChi tiết
Nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ về soát xét tiêu chuẩn quốc giaChi tiết
Nghiệm thu 2 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng biên soạnChi tiết
Nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam Quản lý bùn thải hệ thống thoát nước đô thịChi tiết
Nghiệm thu đề tài “Sử dụng phế thải tro xỉ xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng”Chi tiết
Nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng môi trường lao động, công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động tại các cơ sở sản xuất VLXD có sử dụng tro, xỉ, thạch cao tại Việt Nam”Chi tiết
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo cừ bê tông chất lượng siêu cao thay thế cừ Larsen thép (Cọc ván ép)”Chi tiết
Nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN về soát xét tiêu chuẩn quốc giaChi tiết
Nghiệm thu đề tài “Khảo sát, biên soạn dự thảo TCVN về Hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt trong nhà cao tầng tại các đô thị”Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho tường bao che sử dụng bloc bê tông khí chưng ápChi tiết
Nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu chế tạo vật liệu chèn khe co giãn đường bê tông xi măng từ phế thải bitum cốc hóa và phế thải lưu huỳnh"Chi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng”Chi tiết
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, sử dụng tro bay nhiệt điện chế tạo vật liệu và giải pháp thi công lớp phủ chống phát tán ô nhiễm và cứng hóa cho các bãi chứa chất thải rắn công nghiệp"Chi tiết
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ nhiệt điện trong xây dựng công trình nền và mặt đường giao thông”Chi tiết
Nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN về soát xét tiêu chuẩn quốc giaChi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu ứng dụng cọc xi măng - tro bay - cốt liệu CFG để xử lý nền móng công trình xây dựng tại Việt Nam”Chi tiết
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế: “Xây dựng giáo trình phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng"Chi tiết
Nghiệm thu đề tài do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu 2 dự thảo TCVN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng biên soạnChi tiết
Nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn lập quy hoạch đô thị phục vụ công tác đào tạo"Chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học do trường Đại học Xây dựng miền Trung thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu 2 dự thảo TCVN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng biên soạnChi tiết
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình lắp dựng kết cấu thép nhà cao tầng”Chi tiết
Nghiệm thu đề tài của Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng & Đô thịChi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học “Điều tra, khảo sát thực trạng công tác thi công bê tông khối lớn, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng trong điều kiện Việt Nam”Chi tiết
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu cho nhà ở và công trình công cộng khu vực miền núi”Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn do Viện Vật liệu xây dựng biên soạnChi tiết
Nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn do Hội Bê tông Việt Nam biên soạnChi tiết
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu giải pháp tổng hợp để kiểm soát ô nhiễm nguồn nước hồ chứa nhằm mục đích cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư"Chi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, tiềm năng ứng dụng thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng"Chi tiết
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng sổ tay hỏi đáp công tác sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng”Chi tiết
Nghiệm thu Đồ án Thiết kế đô thị khu vực trung tâm quận Ninh Kiều, TP Cần ThơChi tiết
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu hướng dẫn quy hoạch phát triển không gian dọc sông tại các đô thị miền Bắc Việt NamChi tiết
Nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu phá dỡ nhanh các cấu trúc xây dựng bằng phương pháp nổ vi sai"Chi tiết
Nghiệm thu các dự thảo TCVN: "Phụ gia cuốn khí cho bê tông" và "Phụ gia hóa học cho bê tông chảy"Chi tiết
Nghiệm thu đề tài "Thiết kế đô thị mẫu tỷ lệ 1/500 khu vực cảnh quan bên sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"Chi tiết
Nghiệm thu các đề tài do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiệnChi tiết
Nghiệm thu 2 dự thảo TCVN do Hiệp hội Kính và thủy tinh Việt Nam biên soạnChi tiết
Nghiệm thu nhiệm vụ "Soát xét Quy chuẩn Việt Nam QCVN 17:2013/BXD về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời"Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài "thiết kế đô thị lô phố khu vực phường Tân Lập, Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa"Chi tiết
Nghiệm thu các đề tài khoa học của Viện Vật liệu xây dựngChi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học nghiên cứu biên soạn “Sổ tay cấp nước an toàn”Chi tiết
Nghiệm thu Nhiệm vụ “Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy định của QCVN 09:2013/BXD về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả”Chi tiết
Nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của Hội Bê tông Việt NamChi tiết
Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình lấy ý kiến cộng đồng trong các dự án phát triển đô thịChi tiết
Nghiệm thu cấp Bộ các đề tài khoa học của Hội Bê tông Việt NamChi tiết
Nghiệm thu Đề tài biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam "Tuy nen kỹ thuật - yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu"Chi tiết
Nghiệm thu các Dự thảo TCVN soát xét, chỉnh sửa TCVN 7959:2011, TCVN 9029:201 và TCVN 9030:2011Chi tiết
Áp dụng QCVN 06:2010/BXDChi tiết
Nghiệm thu đề tài biên soạn tiêu chuẩn "Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén"Chi tiết
Nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn “Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật chung, quy tắc nghiệm thu, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản”Chi tiết
Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu xây dựng danh mục tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtChi tiết
Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn TCVN "Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông"Chi tiết
Hội thảo Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất bổ sung, sửa đổi Quy chuẩn QCVN 09:2013/BXDChi tiết
Nghiệm thu 02 TCVN do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiệnChi tiết
Tiêu chuẩn Xây dựng Việt NamChi tiết
Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về khí thải và tiếng ồnChi tiết
Bộ quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hạiChi tiết

Tin chỉ đạo, điều hành

Góp ý cho dự thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2030

Khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện Vật liệu xây dựng

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đầu tư, quản lý, khai thác không gian ngầm phục vụ công cộng đô thị thích ứng với điều kiện Việt Nam”

Bộ Xây dựng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thay thế sợi amiăng bằng các loại sợi khác trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng ”, mã số RD 106-18

Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo block bê tông polymer siêu nhẹ, ứng dụng cho kết cấu vách ngăn lắp ghép trong công trình nhà cao tầng ”, mã số RD 44-18

Le Doan Hop

Tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022 và giai đoạn 03 năm (2022-2024)

Bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp B3-CC1 khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD tại dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tháp A dự án Sunbay Park Hotel & Resort

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 13:2018/BXD

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Văn phòng làm việc, xây dựng tại số 65 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.